Typ 1-diabetes kopplat till högre risk för psykisk ohälsa hos patienter och familj

Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem utan sjukdomen, enligt en s...Hälsa


Läkemedel


Artiklar från tidningen

Senaste numret


Annonser