Prenumeration

Digital prenumeration

En helårsprenumeration på Medicinsk Access kostar 300 kr inkl. moms.

Nu finns endast prenumeration på Nyheter, Aktuellt, Artiklar m.m. på nätet!

Samt arkiv på tidigare utgivna tidningar.

Obs! Ange din mailadress till oss!

För att beställa så fyller du i formuläret längst ner på sidan och skickar din/er e-mailadress till: info@medicinskaccess.se där du anger namn, mailadress, postadress, fakturaadress samt telefonnummer.

 


Adress


Annan leveransadress