den 30 maj 2019

Mobiltelefoner: dags att vara ännu försiktigare!

Det är nog viktigt att se till att man använder mobilen på ett klokt sätt, och det innefattar att man ser till att ha den på avstånd från kroppen och när man ska prata i mobilen så är det handsfree och mobilen på bordet framför och inte i fickan direkt an mot kroppen som gäller.

Två nyligen publicerade artiklar (1,2) pekar på att det är dags att vara ännu försiktigare med hur man använder sin mobiltelefon. En rådgivande grupp till International Agency for Research on cancer, IARC, rekommenderar att man omvärderar klassificeringen av radiofrekventa elektromagnetiska fält i ljuset av resultat från nya djurförsök(1). Samtidigt kommer en artikel från Gandi (2) som visar att mobiltillverkarna har angett i bruksanvisningen att telefonen måste hållas på minst ett avstånd på upp till 25 mm beroende på modell och märke!

De flesta som använder mobiltelefon är nog ovetande om att fabrikanten har rekommenderat att telefonen för att uppfylla de säkerhetsnormer som gäller så måste den hållas på ett visst avstånd från kroppen. Det kan handla om avstånd på allt från 5 till 25 mm beroende på telefon!

"Ett SAR-test för användning nära kroppen har genomförts på ett avstånd på 1,5 cm. För att uppfylla RF-exponeringskraven vid användning nära kroppen måste enheten placeras minst med det här avståndet från kroppen".

Detta är ett utdrag från manualen till en känd telefon. Här sägs att avståndet ska vara 1,5 cm.

Vad är det då för säkerhetsnormer som gäller. För Europa har man valt att luta sig mot International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) som säger att det man absorberar av de radiofrekventa fälten från telefon får inte överstiga 2 W/kg i en vävnad på 10 g. Detta brukar kallas SAR värdet (Specific Absorbtion Rate). I USA har man en mycket striktare lagstiftning då man inte tillåter mer än 1,6 W/kg i en vävnadskub på 1 g. ICNIRPs värde i jämförelse tillåter mellan 2,5 till 3 gånger högre värden! Båda dessa normer går tillbaka ända till 90-talet och mycket har hänt sedan dess.

Att detta kom upp nu beror på att i en nyligen utgiven publikation (2) har professor Om Gandhi, Salt Lake City, USA, gått igenom en fransk undersökning av 450 olika telefoner och undersökt vilka SAR värden de ger, och också vilket avstånd tillverkarna säger att de kan användas säkert på. De flesta telefonerna kommer att överstiga normerna om man håller dem tätt mot kroppen med 1,6 – 3,7 gånger för ICNIRP värdena och med upp till 11 gånger mot den amerikanska standarden. Att notera också är att den europeiska normen tillåter mycket mer än vad den amerikanska gör! Att gå från ett avstånd på 5 mm till 0 mm kan göra att SAR värdet ökar 2-3 gånger.

Gandhis rapport har rönt stort intresse världen över och har redan citerats av flera organisationer. Betydelsen av att använda telefonen på ett korrekt sätt blir ännu större i ljuset av en annan nyutkommen publikation. En rådgivande grupp till International Agency for Research on Cancer (IARC) (Världs hälsoorganisationens cancer expertorgan) har rekommenderat (2) att IARC med hög prioritet gör en uppdatering av utvärderingen av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF). 

I maj 2011 klassificerade en expert kommitté för IARC RF EMF (3) som ”möjligen carcinogent för människa”, en värdering som var baserad på epidemiologiska fynd av ökad hjärntumörrisk för de som använt telefonen länge och för långa samtal. Våra egna studier på ca 3500 hjärntumörfall och sambandet med mobiltelefon användning var bland de som vägde tyngst i denna utvärdering. Men sedan dess har det kommit två stora djurstudier, en från USA och en från Italien, där båda visar att hos råttor som exponerats för strålning liknade den från mobiltelefoner så fanns en högre grad av tumörer. Intressant nog så var det tumörer av samma typ som vi och andra påvisat ökad risk för bland användare av trådlösa telefoner.

Dessa resultat från djurförsöken tillsammans med fler nya epidemiologiska studier av hjärntumörer och mobilanvändning gör att läget nu förändrats och en ny klassificering är nödvändig. Många hävdar att det nu rent av är läge att klart säga att den nya klassificeringen är klass 1, dvs det är carcinogent för människa. Se också Hardell et al (4) för mer information. 

Med detta som bakgrund är det nog viktigt att se till att man använder mobilen på ett klokt sätt, och det innefattar att man ser till att ha den på avstånd från kroppen och när man ska prata i mobilen så är det handsfree och mobilen på bordet framför och inte i fickan direkt an mot kroppen som gäller.

Kjell Hansson Mild
Tidigare forskare vid Arbetslivsinstitutet och nu Institutionen för Strålningsvetenskap, Umeå universitet

Lennart Hardell
Tidigare professor och överläkare vid onkologiska kliniken, universitetssjukhuset, Örebro

Referenser: 

  1. Advisory group recommendations on priorities for the IARC Mongraphs. Lancet Oncology April 17 2019, http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30246-3
  1. Gandi, O. Microwave Emissions from Cell Phones Exceed Safety Limits in Europe and the U.S. When Touching the Body,”IEEE Access,posted April 18, 2019.
  1. IARC monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol 102. Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Lyon, France. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mon0102.pdf.
  1. Hardell, L., Hedendahl, L., Carlberg, M., Hansson Mild, K., Belyaev, I. Nya rön ger ytterligare belägg för ökad cancerrisk av radiofrekvent strålning. Medicinsk Access #8/9 sid 60-64, 2018.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser