den 22 oktober 2021

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling


Den franska föreningen för oncogeriatrik, «Société Francophone d’Onco-Gériatrie» hade redan 2017 en konferens med temat «Cancer et microbiote». De samlar läkare med dubbelkompetens i onkologi och geriatrik. Väl funnet eftersom västvärlden har en åldrande befolkning, där 2/3 av cancersjukdomarna diagnosticeras efter 65 års ålder1.

Cancerceller uppkommer hela tiden i kroppen. Normalt sett oskadliggör våra immunceller felaktiga celler. Vi får inte cancertumörer från en dag till en annan. Det är en process som kan ta flera månader oftast flera år att utvecklas.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser