den 11 november 2019

Sköldkörtelhormonerna och hjärtat

Foto: Canstock, arkiv.

Hypotyreos är den dolda och den försummade folkhälsosjukdomen. Hypotyreos, låg ämnesomsättning, betyder underfunktion i sköldkörteln men kan även bero på att hormonerna på cellnivå inte får effekt. Hypotyreos drabbar särskilt medelålders kvinnor men man ser även en ökning hos män och ungdomar. Låg ämnesomsättning är så vanligt att det t o m är vanligare än åldersdiabetes.

Såväl det metabola syndromet som hypotyreos uppvisar samma metabola dysfunktioner. Vid T3- och ATP-brist minskar fettförbränningen, glukostransporten över cellmembranet minskar som följd av nedsatt kodning av glukostransportprotein och nedsatt energitillgång för membrantransporten, förändringar som leder till förhöjda blodsocker- och blodfettsnivåer (1). T3 är ett anabolt hormon som bygger upp alla vävnader och underhåller dessas funktioner. T3 har både en kärldilaterande och inflammationshämmande effekt, vid brist intracellulärt leder det till högt blodtryck och till en inflammationsprocess.

Vid hypotyreos på cellnivå föreligger kraftigt förhöjda intracellulära adhesionsmolekyler, ICAM, molekyler som startar den aterosklerotiska utvecklingen. Den inflammatoriska processen kan ske i kroppens alla vävnader vilket på sikt leder till en långsam celldöd. T4/T3 behandling minskar ICAM, sänker blodfetterna, blodsockret och blodtrycket (2).

Brist på T3 ger även nedsatt serotoninsyntes och nedsatt kodning av G proteinkopplade receptorerna vilka överför hormonsignaler från utsidan till insidan av cellen. T3-brist intracellulärt i hjärnvävnad leder till depression, kognitiv svikt och neurodegenerativ sjukdomsutveckling. T3-brist gynnar osteoporosutvecklingen som följd av den nedsatta kodningen för proteinerna som bygger upp skelettet.

Hjärtmuskelaturen och dess funktion styrs av T3. Intracellulär T3-brist i hjärtat ger nedsatt kodning av hjärtmuskelproteinerna, de longitudinella och circumferentiella muskelfibrernas konstruktion påverkas vilket leder till nedsatt pumpfunktion och nedsatt ejektionsfraktion d v s hjärtsvikt (3). Förmaksflimmer, fladder och arytmier orsakas av dilaterade hjärtmuskelfibrer. Ventrikulära extraslag, VES, förekommer ofta vid hypotyreos, medan supraventrikulära extraslag, SVES, är vanliga vid hypertyreos.

Förmaksflimmerfrekvensen ökar med ökad ålder och vid hypotyreos, däremot är det ovanligt vid hypertyreos (4). T3-brist i hjärtvävnaden får även negativa konsekvenser för mitokondriogensen, bristen ger färre mitokondrier och därmed mindre ATP samtidigt som de fria syreradikalerna ökar, vilket gynnar den inflammatoriska processen i aterosklerosutvecklingen. Trots normala TSH, T4, T3 i blodet kan T3 i hjärtvävnaden vara låg vilket leder till hjärtsvikt och förmaksflimmer. T4/T3 behandling förbättrar hjärtfunktionen (5). Hjärtmuskeln är den somatiska kroppscell som innehåller flest mitokondrier. Mitokondriell dysfunktion och T3-brist leder till arytmier och hjärtsvikt....

Läs hela artikeln här Nr 3 2016 sid. 42-44:

 

Fler artiklar av Helena Rooth Svensson

Uppdatera Hypotyreosbehandlingen NU! Nr 6-2016 sid 22-24.

 

Hypotyreos, subklinisk hypotyreos & Vävnadshypotyreos Nr 1-17 sid. 42-46.

 

Kemikalier och sköldkörtelhormonerna Nr 7 2017 sid. 32-35.

 

Hypotyreos – den försummade folkhälsosjukdomen Nr 1 2018 sid 28-32.

 

Hypotyeros - en negligerad folkhälsosjukdom Nr 7 2018 sid 42-43.

 

 


5 Kommentarer

Marianne Wikström

den 12 november 2019

Fler läkare behöver veta vad som händer vid hypothyrios Det händer allt för ofta att man träffar läkare som säger med ett skevt leende”jag kan inte din sjukdom”


Anna Hagblad

den 12 november 2019

Hur gör man då för att få kombinationsbehandling när T3 är lågt och har symtom men läkare säger nej?


Eeva Adolfsson

den 15 december 2020

Finns det någon läkare i Göteborgstrakten som sysslar med denna sjukdom? Svar: Det finns nog ingen läkare som vågar behandla patienter utanför gällande urgamla riktlinjer. Du får försöka hitta någon själv. Må så gott!


Berith Johansson

den 20 januari 2021

Intressant och viktig information. De läkare som behandlat mig hänvisar bara till T3, T4 och T S H och de normala värdena oavsett hur jag mår.


Kim Engstrand

den 24 september 2023

Hur i hela friden ska man få hela läkarkåren att lära sig mer? De förlitar sig på den "kunskap" de fick genom sin utbildning, där sköldkörteln knappast ingick mer än några timmar i undervisningen! Så länge någon ligger inom referens så är de TOTALT ointresserade av att lyssna på att man inte mår bra! Man blir bara förbannad på hur man blir bemött!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser