Om företaget

En programförklaring
Tidskriften Medicinsk Access vänder sig till alla som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften  fylls med aktuella kunskaper och angelägen debatt. Målsättningen är att sätta hälsan i fokus. Huvuddelen av innehållet skrivs av professionen, det vill säga läkare, forskare och sjuksköterskor, medicinjournalister m.fl. Nya rön och erfarenheter från forskning och klinisk vardag kommer kontinuerligt att redovisas.

Oberoende
Tidskriften Medicinsk Access står oberoende i förhållande till läkarkår, industri, organisationer och politiska partier. Det ger tidskriften frihet och ett visst svängrum. Våra skribenter medverkar i kraft av sitt dokumenterade kunnande och står själva för vad de skriver.