Minimalinvasiv operationsmetod vid bristning av kroppspulsådern utvärderas i studie

Att stora kroppspulsåderns kärlväggar försvagas eller brister, aortadissektion, är ett allvarligt tillstånd. I en skandinavisk studie ledd från Akadem...Hälsa


Läkemedel


Artiklar från tidningen

Senaste numret


Annonser