Screening på akutmottagning kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av självmordsrisk i ...Hälsa


Läkemedel


Artiklar från tidningen

Senaste numret


Annonser