Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Uppsala län har lägst självmord i landet

Posted on Aug 29, 2015 | 0 comments

Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och 2014 har antalet självmord minskat med 66 procent. Störst förändring har skett bland män i åldrarna 25-64 år. I åldersgruppen 65...

Läs mer

Klockgener ”tar siesta” varje dag i cellkärnans utkant

Posted on Aug 28, 2015 | 0 comments

Rörlighet mellan olika fysiska miljöer i cellkärnan styr de dagliga växlingarna i aktiviteten hos gener som kontrolleras av den inre biologiska klockan, enligt en studie som publiceras i...

Läs mer

Resenärer sprider antibiotikaresistens

Posted on Aug 25, 2015 | 0 comments

Allt fler svenskar smittas av antibiotikaresistenta bakterier. En ny studie...

Läs mer

Partner till strokepatient riskerar långsiktigt sämre hälsa och livskvalitet

Posted on Aug 21, 2015 | 0 comments

Om din partner drabbas av en stroke kan din egen hälsa påverkas, och ju mer...

Läs mer

Blockerad prion kan lösa galna ko-sjukan

Posted on Aug 19, 2015 | 0 comments

Creutzfeldt Jakobs sjukdom, galna ko-sjukan och scrapie är hjärnsjukdomar som...

Läs mer

Ny antikroppsbehandling mot lymfkörtelcancer

Posted on Aug 19, 2015 | 0 comments

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med en ny antikroppsbehandling mot...

Läs mer

Sämre hälsa hos vårdande anhörig

Posted on Aug 12, 2015 | 0 comments

Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig. Mer än var...

Läs mer

Tidigare upptäckt av bröstcancermetastaser ökar behandlingsmöjligheten

Posted on Aug 12, 2015 | 10 comments

Möjligheten att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena,...

Läs mer