Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Användarvänliga adrenalinpennor är bättre vid allergichock

Posted on Aug 4, 2015 | 0 comments

European Medicines Agency (EMA) har granskat adrenalinpennor för anafylaxibehandling (allergichock). EMA konstaterar att det är av största vikt att patienten tränas hur pennan ska användas. För att vara...

Läs mer

Proteininteraktion påvisar möjlig länk mellan Parkinsons och diabetes

Posted on Aug 4, 2015 | 0 comments

Två forskargrupper vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan två proteiner som individuellt är inblandade i Parkinsons respektive typ 2-diabetes. Kopplingen mellan proteinerna verkar vara skyddande mot...

Läs mer

Hjärnans struktur avslöjar vår förmåga att reglera känslor

Posted on Jul 24, 2015 | 0 comments

Personer med olika slag av personlighetsstörningar kan ha svårt att fungera i...

Läs mer

Hjärnaktivitet kan förklara orsaken till fördomar

Posted on Jul 23, 2015 | 0 comments

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet har undersökt...

Läs mer

Nya fynd kan hjälpa patienter med läkemedelsresistent epilepsi

Posted on Jul 20, 2015 | 0 comments

Forskare vid Lunds universitet har använt mänsklig hjärnvävnad när de...

Läs mer

Stress ökar risk för bröstcancer

Posted on Jul 14, 2015 | 0 comments

En ny studie från Lunds universitet visar att kvinnor med låga nivåer av ett...

Läs mer

Kvinnor med graviditetsklåda har kraftigt ökad risk för cancer

Posted on Jul 8, 2015 | 0 comments

Gravida som får diagnosen ICP, ibland kallat gradivitetsklåda, löper en...

Läs mer

Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Posted on Jul 7, 2015 | 0 comments

Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med...

Läs mer