Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Ta hand om den som vårdar närstående

Posted on Nov 30, 2015 | 0 comments

De som vårdar närstående med demens eller depression har den högsta belastningen av anhörigvårdarna. Stödet från samhället är långt ifrån tillräckligt, menar Beth Dahlrup (bilden) som nyligen...

Läs mer

Blodprov en ny möjlighet att upptäcka hjärnskada

Posted on Nov 27, 2015 | 0 comments

En ny känslig metod för att upptäcka hjärnskada bara genom ett blodprov har utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin. Metoden har hittills testats på HIV-associerad hjärnskada, men bedöms ha stor...

Läs mer

Medicinsk access nr 8/9 2015

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Ibland finns den med från början av livet Järnbehandling effektivt sätt att...

Läs mer

Medicinsk access nr 8/9

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Ibland finns den med från början av livet Järnbehandling effektivt sätt att...

Läs mer

Ibland finns den med från början av livet

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Den neurologiska diagnosen har många ansikten. Drygt en halv miljon människor...

Läs mer

Järnbehandling effektivt sätt att öka livskvalitet för patienter med hjärtsvikt

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Hjärtsvikt är ett allvarligt och vanligt sjukdoms­tillstånd. I Sverige...

Läs mer

Vad kan vi lära av nya läke­medels­studier för patienter med typ 2 diabetes?

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Under det sista halvåret har ett antal nya läkemedelsstudier presenterats med...

Läs mer

Primum non nocere När boten blir värre än soten

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Den 11 juni 2015 läser jag följande märkliga passus i bladet. ”Stopp i...

Läs mer