Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Antidepressiva läkemedel mer effektiva än sitt rykte

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Effekten av de vanligaste antidepressiva läkemedlen, de så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI), har varit starkt ifrågasatt. Men misstron grundar sig delvis på en feltolkning av...

Läs mer

Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Karolinska Institutet som tillsammans med kollegor från Linköpings...

Läs mer

Medicinsk access nr 4/5 2015

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Nu måste vi gå från ord till handling! Hjärtsjukdom kommer inte att...

Läs mer

Medicinsk access nr 4/5

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Nu måste vi gå från ord till handling! Hjärtsjukdom kommer inte att...

Läs mer

Nu måste vi gå från ord till handling!

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

I den medicinska tidskriften European Heart Journal från 15 augusti 2013 finns...

Läs mer

Hjärtsjukdom kommer inte att utrotas, men den bör uppskjutas

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Under några soliga dagar, 22 -24 april, avhölls det årliga kardiologiska...

Läs mer

Vad händer i kroppen när vi släpper loss kolhydraterna

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Gavage går till så här. Tag en levande gås. Håll djuret i ett stadigt...

Läs mer

Symposium om LDL-kolesterol, behandling och högriskgrupper

Posted on Maj 25, 2015 | 0 comments

Att otillräckligt behandlade LDL-kolesterolvärden kan få allvarliga...

Läs mer