Min Medicin #8-9

Kolesterolhypotesen helt felaktig som grund för behandling av atheroskleros och kardiovaskulär sjukdom

Så ska diabetesvården digitaliseras

D-vitaminbrist och benskörhet som biverkan av läkemedel missas ofta i sjuk-vården

Extremvärme hotar hälsan hos både äldre och barn

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #7

Svensk forskning bakom nytt sätt att få bukt med typ2 diabetesepidemin
Nobelpriset i fysioligi eller medicin 2022
Kan man dö av glädje?
Nya efterlängtade rutiner för vård och rehabilitering efter stroke
Så arbetar hjärnan när vi väljer att hjälpa andra i fara

Med mycket mera…

 

LÄS TIDNINGEN HÄR

Medicinsk Access #6

Ny rapport: Ojämlik förskrivning av diabetesläkemedel
Kan extra d-vitamin förebygga sjukdomar?
Så fastnar skrämmande minnen i vissa hjärnor
Hur inverkar pre- pro- och postbiotika på vår hälsa?
Kunskapsstöd om könsaspekter

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #4-5

Vad driver blodets cirkulation?
Obesitas – en folksjukdom som ökat snabbt de sista 20 åren
Picornavirus hittat i hjärnan hos patienter med neurodegenerativ sjukdom
Johan Viking Hultin – den svenske virusjägaren
Nya behandlingsriktlinjer från ADA–läkemedlen bör nu sättas in i omvänd ordning

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #3

Ett tidigt försök att bestämma hälsoeffekter av D-vitamin
Tydligt samband mellan förmaksflimmer och demens
Ökad risk för blodpropp kvarstår länge efter covid-19
Ny kunskap om lymfocyters mognad kan öppna för effektivare IBD-terapier
Vaccinmotståndets historia och nutid - Del 3

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #2

FÄRRE KVINNOR NÅR MÅLVÄRDEN EFTER HJÄRTINFARKT ÄN MÄN
SPINDELTRÅD KAN STABILISERA CANCERHÄMMANDE PROTEIN
VÄRLDENS ÄLDSTA FARMAKOPÉ – OCH NÅGRA YNGRE
VACCINMOTSTÅNDETS HISTORIA OCH NUTID - DEL 2
VILKA KOMMUNICERANDE VÄGAR FINNS DET I TARM-HJÄRN-AXELN?

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #1

HJÄRTKOMPLIKATIONER I SAMBAND MED VACCINATION MOT COVID-19
KAN VI PÅVERKA VÅRT BIOLOGISKA ÅLDRANDE?
SKÖLDKÖRTELHORMONET T3 OCH HJÄRTKÄRL-SYSTEMET
RISKEN FÖR DÖD OCH HJÄRTINFARKT MINSKAR MED TIDIG OPTIMERING AV BLODSOCKERNIVÅN
VACCINMOTSTÅNDETS HISTORIA OCH NUTID - DEL 1

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR