Annonsera 2022 i Medicinsk Access

 

Annonsering gäller Medicinsk Access

och i Min Medicin för ej receptbelagda läkemedel.

Format: A4 210×297 mm (lägg till 3 mm skärsmån för utfallande)
Satsyta: 189×262 mm
Material: PDF för tryck skickas till: info@medicinskaccess.se
Kontakta oss för färg- och PDF-inställningar. Färgprofil Fogra 39

 

Annonsprislista

420 x 297 mm (utf. +3 mm skärsmån)
400 x 262 mm textyta
Pris 35 280 kr
1/1 sida:
210 x 297 mm (utf. +3 mm skärsmån)
189 x 262 mm textyta 
Pris 25 200 kr
 1/2 sida:
liggande 189 x 128 mm, stående 91 x 262 mm
Pris 13 230 kr
 1/4 sida:
liggande 189 x 62 mm, stående 91 x 128 mm
Pris 7 140 kr
 Uppslag sid 2-3:
420 x 297 mm (+ 3 mm skärsmån)
390 x 262 mm textyta
Pris 39 690 kr
 Omslagets andra sida:
210 x 297 mm (utf. +3 mm skärsmån)
Pris 28 500 kr
 Omslagets tredje sida:
210 x 297 mm (utf. +3 mm skärsmån)
Pris 28 500 kr
 Omslagets fjärde sida:
(sista sidan, max höjd 270 mm)
Pris 30 870 kr

Priser avser färdigt digitalt material. Moms tillkommer!
Vid flera samtidiga beställningar avgår rabatt, ring för mer info samt offert.

 

Utgivning:

Nummer        Utgivning            Sista dag för material

 1-2022           2022-02-24           2022-02-12  

 2-2022           2022-03-24           2022-03-12

*Extra Hj-kärl 2022-04-06          2022-03-26 *Obs! Andra annonspriser!

 3-2022           2022-04-28           2022-04-14

 4/5-2022        2022-05-27           2022-05-13 (Dubbelnummer)

 6-2022           2022-09-22           2022-09-12

 7-2022           2022-10-27           2022-10-17

 8/9-2022        2022-11-24           2022-11-12 (Dubbelnummer)

 För bokning kontakta oss: 0652-15110 info@medicinskaccess.se