Medicinsk Access #8-9

HJÄRTFUNKTIONEN HOS KVINNOR MED PERIPARTUMKARDIOMYOPATI
FÖRMAKSFLIMMER – HUR BEHANDLAS DET IDAG?
FAMILJÄR DILATERAD KARDIOMYOPATI
VAR FJÄRDE RÖNTGEN-SJUKSKÖTERSKA HAR FÖR HÖG ARBETSBELASTNING
PARADIGMSKIFTE I DET MEDICINSKA TÄNKANDET

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #7

ANTIKENS SEX RES NON NATURALES – VAD BETYDER DET?
NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2021
FÖLJDSJUKDOMAR FÖR OBEHANDLAD OBESITAS KOSTAR 70 MILJARDER ÅRLIGEN
SKADOR PÅ HJÄRNAN VID LÅNGA VISTELSER I RYMDEN

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #6

Musik, fysiologi och emotioner
Peripartumkardiomyopati – hjärtsvikt i samband med graviditet
Så kan patienter med typ 2-diabetes slippa komplikationer
Drönare levererar hjärtstartare
Robotar sköter tidskrävande administration

Med mycket mera…

 

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #4-5

Varför är riskbedömning så svårt?
Nu måste wed/rls tas på allvar!
Yngre strokeanhöriga mår sämre under pandemin
Högt blodsocker ger sämre minne hos personer med diabetes
Blodtrycksmätning och upptäckten av högt blodtryck

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #3

Läkemedel och vitaminer – betydelse vid covid-19-infektion 
Ökad hjärtsvikt och stroke hos män före 40 
Tidig hjärtinfarkt vid familjär hyperkolesterolämi -beror inte på högt kolesterol
Tarmhälsans betydelse för att bekämpa SARS-CoV-2 -Nytt perspektiv på människan 
Från magiska kulor till intelligenta tabletter

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #2

HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI – ur genetiskt perspektiv
Diabetesläkemedel prövas mot hjärtsvikt efter hjärtinfarkt
Vad kan vi lära av individer med riskfaktorbelastning men som ändå undgår att drabbas av kardiovaskulära händelser?
NETs - en unik faktor för koronatrombos och hjärtinfarkt vid Covid-19? 
Hur ska den svenska primärvården reformeras?

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #1

Befolkningen blir allt äldre – ny forskning analyserar hur anhörigomsorg påverkar anhöriga och äldre personer i deras relationer och vardagsliv
Långvarig stress kopplad till ökad risk för hjärtinfarkt
Bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader
Utvecklingen av ett modernt oralt nitratpreparat för behandling av Angina pectoris
Kontrollerad studie av munskydd mot spridning av Covid-19

Med mycket mera…

 

LÄS TIDNINGEN HÄR