Min Medicin #1

Befolkningen blir allt äldre – ny forskning analyserar hur anhörigomsorg påverkar anhöriga och äldre personer i deras relationer och vardagsliv
Långvarig stress kopplad till ökad risk för hjärtinfarkt
Bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader
Utvecklingen av ett modernt oralt nitratpreparat för behandling av Angina pectoris
Kontrollerad studie av munskydd mot spridning av Covid-19

Med mycket mera…

 

LÄS TIDNINGEN HÄR