Min Medicin #3

Läkemedel och vitaminer – betydelse vid covid-19-infektion 
Ökad hjärtsvikt och stroke hos män före 40 
Tidig hjärtinfarkt vid familjär hyperkolesterolämi -beror inte på högt kolesterol
Tarmhälsans betydelse för att bekämpa SARS-CoV-2 -Nytt perspektiv på människan 
Från magiska kulor till intelligenta tabletter

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #2

HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI – ur genetiskt perspektiv
Diabetesläkemedel prövas mot hjärtsvikt efter hjärtinfarkt
Vad kan vi lära av individer med riskfaktorbelastning men som ändå undgår att drabbas av kardiovaskulära händelser?
NETs - en unik faktor för koronatrombos och hjärtinfarkt vid Covid-19? 
Hur ska den svenska primärvården reformeras?

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Min Medicin #1

Befolkningen blir allt äldre – ny forskning analyserar hur anhörigomsorg påverkar anhöriga och äldre personer i deras relationer och vardagsliv
Långvarig stress kopplad till ökad risk för hjärtinfarkt
Bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader
Utvecklingen av ett modernt oralt nitratpreparat för behandling av Angina pectoris
Kontrollerad studie av munskydd mot spridning av Covid-19

Med mycket mera…

 

LÄS TIDNINGEN HÄR