#8/9 - Prostatacancer­kirurgin i fokus

Välj Störd glukos metabolism, nedsatt kognition och demensrisk. Störd glukos­metabolism, nedsatt kognition och demensrisk. Långsiktig rehabilitering och anhörigstöd viktigast! Michael fick äntligen hjälp
Nya sekvenserings­tekniker revolutionerar diagnostiken av blodcancer
Svensk barnomsorg leder till ohälsa
Dans som skydd mot psykisk ohälsa
Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

#7

Inlagda patienter har ofta ont
Vårdpersonalen behöver upplysa anhöriga som vårdar demenssjuka
Anknytning och tidig barnomsorg: Varför berättade ingen för mig?
Om diskbråck, symtom, under­sökning, utredning och behandling
Ska vi hindra att sjukdomar uppstår eller nöja oss med att behandla sjukdomarna
Nya närings­rekommen­da­tioner för D-vitamin
Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

#6

”Att inse att jag har fått lymfödem efter operationen – är värre än själva cancerdiagnosen”
Tarmfloran hos barn
Diabetes med fokus på ketogen kost
Hur är folsyra relaterat till hjärtkärlsjukdom?
Vad är psykopati? Kan vi förebygga det?
Svensk barncancervård i kris
Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

#4/5

Tomater förebygger prostatacancer?
Det artonde svenska kardio logiska vår mötet i Göteborg
”Behandling av höga lipider – är målet värt resan”
EpiHealth
Små stegvisa förändringar viktigast för att ändra livsmönster
C-vitaminets undergörande effekt
Målstyrda missiler mot farliga cancerceller

LÄS TIDNINGEN HÄR

#3

Individen i fokus Parkinsonfördjupnings­möte för sjuksköterskor
Tarmcancervården gör fort­farande stötande stor skillnad på män och kvinnor
Metabolt frisk fetma – vad kan vi lära?
Modern pulsvågsanalys, stark oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom
Sköldkörtelhormonerna och hjärtat
Gentester vägleder till behandling av autism
Kolloidalt silver kan komma att ha stor framtida betydelse
Individen i fokus

LÄS TIDNINGEN HÄR

#2

”Inför cancer­certifierade vårdcentraler”
Förändrade levnadsvanor har sänkt kolesterolnivåer och minskat hjärtdöd
Hur påverkas kroppen av titan?
Anknytning skyddar hjärnan mot stress
Våra fantastiska hjärnor, och hur däggdjur­mödrar beter sig lika på många plan
Psoriasissjuka har svårt att inleda relationer
Sjukdom i sköldkörteln

LÄS TIDNINGEN HÄR

#1

”Så många skulle kunna må så mycket bättre”
E-vitamin och hjärtkärl­sjukdom
Nyheter om vaskulärt åldrande och dess mekanismer 2016
Stress skapar aggressioner hos människan
Brist på D-vitamin allt vanligare
Binjurar och bukspottkörtel
Musik och musikterapi – Kan det förbättra ADHD och autism?
Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR