Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

Upp till hälften av alla patienter som är inlagda på sjukhus och andra vårdinrättningar är undernärda. Det får allvarliga konsekvenser för individen o...Hälsa


Läkemedel


Artiklar från tidningen


Annonser