Ny typ av läkemedelskandidat accelererar sårläkning effektivt i klinisk studie

Svårläkta sår är ett växande medicinskt problem och det finns idag bara två läkemedel godkända med dokumenterad effekt. Forskare vid Uppsala universit...Hälsa


Läkemedel


Artiklar från tidningen


Annonser