Flertalet ungdomar är trygga med tillgång till patientjournaler på nätet

De flesta ungdomar som läser sin patientjournal på nätet känner sig trygga och tycker att accessen ökar tilliten till vårdpersonal. Samtidigt uppger d...Hälsa


Läkemedel


Artiklar från tidningen


Annonser