den 20 maj 2024

Virtuell tvilling ska ge patienter med diabetes typ 2 bättre vård


Karolinska Universitetssjukhuset deltar i ett stort EU-projekt inom AI och precisionsmedicin. En virtuell tvilling ska hjälpa läkare att ge patienter med typ 2-diabetes mer personligt anpassad vård.

Paolo Parini

Läkare. Foto: Danish Saroee.

Med hjälp av data från omkring 800 000 europeiska patienter ska projektet dAIbetes träna AI-modeller. Underlaget kommer från patienter som lider av en sjukdom som drabbar en av tio vuxna globalt, diabetes typ 2. Patientdata kommer inte att lämna de involverade sjukhusen eller universiteten i Europa och USA. Endast de lokala modellerna som forskarna bygger av patientdata kommer att delas för att senare skapa en gemensam AI-modell, så kallad federerad dataanalys.

Genom att träna AI-modeller kan forskarna längre fram skapa virtuella tvillingar av patienter. Sjukhusen kan sedan använda tvillingarna till att simulera hur patienter kan reagera på olika typer av behandlingar.

– Med virtuella tvillingar kan vi skräddarsy behandlingen av diabetes typ 2 för varje patient, säger Paolo Parini, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och ledare för de svenska kliniska forskarna i projektet.

Under de första två åren av projektet kommer forskarna att utveckla den tekniska infrastrukturen för federerad dataanalys och skapa programvaran för den virtuella tvillingen.

– Vi räknar med att börja testa och validera den virtuella tvillingen på patienter år 2026, säger Paolo Parini.

I Stockholm är planen att upp till 600 patienter med typ 2-diabetes ska få vård med hjälp av en virtuell tvilling.

Projektet finansieras av Europeiska unionen. Totalt handlar det om ungefär 100 miljoner kronor, varav drygt sju miljoner går till Sverige, där även Södersjukhuset, Tomas Nyström, och Södertälje sjukhus, Camilla Krizhanovskii, deltar.

– Vi ser fram emot att se hur den virtuella tvillingen kan förbättra vården och livskvaliteten för patienter med diabetes typ 2, säger Paolo Parini.

Projektet dAIbetes pågår till slutet av år 2028.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser