den 6 februari 2018

Vem bestämmer om du ska dra ut en tand eller inte?

Foto: Ann-Marie Lidmark

Sverige är ett av få länder som saknar en patienträttslagstiftning. Hos oss handlar det om möjlighet till vård och inte rätt till vård. Ofta är vården ändå bra och många får den behandling de behöver och vill ha inom rimlig tid. Men undantag finns särskilt inom tandvården. Funktionsrätt Sverige, Tandvårdsskadeförbundet och andra medlemsförbund kräver nu att patienternas rättigheter ses över och lagfästs.

Att bestämma om en tand ska vara kvar eller inte är uppenbart inte något patienten själv får ta beslut om

Inom tandvården har du inte rätt att själv bestämma att en tand ska dras ut, även om du upplever obehag eller till och med smärta kopplad till tanden.

Är tanden rotfylld är det ännu svårare att hitta en tandläkare som tar bort den, särskilt om röntgenbilderna ser bra ut. Istället görs rotfyllningen om flera gånger till en kostnad på flera tusen kronor, som patienten betalar själv eller delvis själv beroende på om man nått högkostnadsskyddet.

Tandvårdsskadeförbundet får många förtvivlade samtal från personer som kopplar sina besvär till rotfyllda tänder, men som inte hittar en tandläkare beredd att ta bort tanden. Att bestämma om en tand ska vara kvar eller inte är uppenbart inte något patienten själv får ta beslut om.

Extraktion av tänder är bara ett av flera exempel där den patientnära vården inte fungerar. Funktionsrätt Sverige kräver tillsammans med Tandvårdsskadeförbundet och övriga medlemsorganisationer att:

- patientens rättigheter tydliggörs i lagen
- bättre rutiner för uppföljning och tillsyn skapas
- patienter får möjlighet att utkräva sina rättigheter.

Fakta om rotfyllningar

Några exempel på symtom som försvunnit efter att rotfyllda tänder tagits bort är kronisk knäsmärta, nästäppa, hudutslag, extrem trötthet och mycket annat.

Forskning finns också till stöd för att extraktion av en död tand är bästa behandlingen då patienten  annars får leva med mängder av bakterier och bakteriegifter som försämrar hälsan och värsta fall leder till bröstcancer eller hjärtinfarkt.

Källa: Tandvårdsskadeförbundet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser