den 22 oktober 2019

Vanligt underlivsbesvär – okänt bland kvinnor

Testet tas enkelt av kvinnan själv och returneras till Dynamic Codes labb för analys. Foto. Shutterstock.

Omkring 15 procent av kvinnor i fertil ålder lider av bakteriell vaginos. Trots det vet 6 av 10 kvinnor inte vad bakteriell vaginos är, enligt en färsk undersökning genomförd på uppdrag av HealthTechbolaget Dynamic Code. Besvären blandas ofta ihop med Candida (svamp i underlivet) och behandlas därför felaktigt vilket i värsta fall kan leda till komplikationer och återkommande problem.

Bakteriell vaginos och Candida är två vanliga underlivsbesvär som framförallt drabbar kvinnor i fertil ålder. Bakteriell vaginos är ett tillstånd som uppkommer vid obalans i den vaginala bakteriefloran medan en svampinfektion beror på tillväxt av svamp i underlivet. Besvären liknar varandra och yttrar sig genom illaluktande flytningar och klåda i underlivet, dock kräver de olika behandling.

Den undersökning som Dynamic Code låtit genomföra bland kvinnor i Sverige visar att så många som 62 procent inte känner till bakteriell vaginos, trots att det är så vanligt. Dynamic Code, som utvecklar hälso- och diagnostester inom vården, erbjuder sedan länge ett självtest som fastställer om kvinnan lider av bakteriell vaginos eller Candida.

– Det är viktigt att veta vilken infektion man bär på för att få rätt behandling. Bakteriell vaginos behandlas med antibiotika medan svamp behandlas med läkemedel mot svamp. Många gånger vet inte kvinnor om att de har bakteriell vaginos och behandlar därför symptomen som om det vore svamp. Då riskerar man att inte bli av med besvären, säger Dr. Per-Göran Larsson, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi.

Extra viktigt för gravida
Eftersom bakteriell vaginos kan ge komplikationer, medan svamp sällan är farligt, är det viktigt att veta vilken typ av infektion man bär på – speciellt för gravida.

– För gravida är det extra viktigt att testa sig då bakteriell vaginos i värsta fall kan leda till ökad risk för förtidig födsel och låg födelsevikt, säger Dr. Per-Göran Larsson.

Klinisk undersökning räcker inte
Inom den traditionella vården sker diagnostisering genom en klinisk undersökning baserat på snifftest, flytningskaraktär, surhetsgrad (pH) och mikroskopering av vaginal sekret. För att diagnos ska kunna ställas måste tre av fyra kriterier peka åt samma håll. Vanligtvis undersöks dock inte kvinnan baserat på samtliga kriterier vid läkarbesök. Det viktigaste kriteriet, undersökning i mikroskop, utförs i stort sett aldrig. Vilka bakterier och svamparter som förekommer fastställs inte heller. 

Vården missar ofta skillnaden mellan bakteriell vaginos och svamp hos kvinnor med symptom. Det vill Dynamic Code ändra på genom sitt säkra diagnostest och en ökad kunskap kring kvinnohälsa. Företaget har utvecklat en effektiv och säker metod för att diagnostisera bakteriell vaginos, som fastställer både mängden bakterier och förhållandet mellan dem.

– Det finns brister i den traditionella vården och framförallt när det gäller kvinnors hälsa. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för kvinnors hälsa genom att bidra med bättre verktyg för att ställa diagnos. Vi vill upplysa och ge kvinnor möjlighet att testa först och sedan få efterföljande diagnos och behandling direkt, utan att behöva lämna hemmet. För att läkaren ska kunna ställa rätt diagnos och ge korrekt behandling krävs det säkra svar på vad besvären faktiskt beror på, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Fler föredrar självtester
I den undersökning Dynamic Code låtit genomföra framkommer att inställningen till digitala vårdgivare blir alltmer positiv. Likaså andelen som föredrar självtester framför att besöka vårdcentral för provtagning. Det går ofta snabbare, är smidigare och anses vara mer tillgängligt. Färska siffror visar att 65 procent av alla kvinnor skulle föredra självtest för att ta reda på om de har bakteriell vaginos, Candida eller urinvägsinfektion.

Källa: Dynamic Code/Origo Group 

Kännedomsundersökning 2019

Företaget Dynamic Code erbjuder ett självtest som identifierar och kvantifierar de sex vanligaste bakterierna vid bakteriell vaginos samt de fyra vanligaste Candida-arterna. Testet tas enkelt av kvinnan själv och returneras till Dynamic Codes labb för analys. Testsvaret hämtas helt konfidentiellt med en svarskod på Dynamic Codes hemsida. Visar det sig att du har bakteriell vaginos eller Candida, får du direkt kontakt med en digital vårdgivare för e-recept och vidare rådgivning.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser