den 21 augusti 2018

Unikt forskningsgenombrott kan leda till ny strokebehandling

Upptäck stroke med AKUT-testet

Upptäckten av 22 nya genetiska riskfaktorer och en helt ny förståelse för hur stroke uppkommer – det är resultatet av den största studien hittills om genetiska faktorer vid stroke, med stöd av Hjärt-Lungfonden. På sikt kan forskningen möjliggöra nya individanpassade behandlingar som kan stoppa en av världens dödligaste sjukdomar.

Christina Jern

Professor. Foto: Göteborgs universitet.

– Studien ger unik kunskap om vad som orsakar stroke. Bland annat har man funnit kopplingar mellan hjärninfarkt och hjärnblödning, två stroketyper som tidigare ansetts ha olika orsaker. Upptäckten kan få stor betydelse för hur vi behandlar strokepatienter och arbetar för att förebygga sjukdomen, säger Christina Jern, professor i neurologi vid Sahlgrenska akademin och medicinskt sakkunnig för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas i snitt 28 000 svenskar av stroke, och cirka 7 000 avlider. Upptäckten av 22 nya genetiska riskfaktorer är ett av de största genombrotten någonsin inom forskningen om genetiken vid stroke, och kan i förlängningen leda till nya individualiserade behandlingsmetoder och läkemedel.

Studien, som nyligen publicerades i tidskriften Nature Genetics, är en del av forskarsamarbetet Megastroke och den största i sitt slag. 520 000 personer från hela världen har undersökts, varav 67 000 strokepatienter. De delar av studien som genomförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och vid Lunds Universitet har stöd av Hjärt-Lungfonden.

– Strokeforskningen har uppnått fantastiska framsteg och dödstalen sjunker kraftigt, men kunskapen om vad som orsakar stroke har tidigare varit begränsad. Det här genombrottet kan leda till att färre strokedrabbade avlider eller får svår funktionsnedsättning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar. Forskningens mål är att inom 10 år halvera antalet som avlider av stroke och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

Källa: Hjärt-Lungfonden


Läs mer om studien:
- Multi-ancestry genome-wide association study of 520,000 subjects identifies 32 loci associated with stroke and stroke subtypes.

Fakta om stroke 2018 (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Stroke är:
Ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 26 462 personer av stroke under 2016, och 6 903 personer dog. Omkring 100 000 svenskar lever med sviterna av stroke, cirka 20 000 klarar sig inte själva.
Hjärt-Lungfondens mål:
Att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke.
Forskningsframgångar: Forskningen har resulterat i mycket framgångsrika behandlingsmetoder som trombolys och trombektomi, vetenskapligt beprövad rehabilitering samt möjligheten att studera hjärnvävnaden med datortomografi.
Forskningens utmaningar: Att förstå varför stroke ökar bland yngre, bli bättre på att förebygga stroke samt utveckla mer effektiva behandlingsmetoder.

Fakta: Upptäck stroke med AKUT-testet (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Vid en stroke räknas varje sekund – den som får rätt hjälp i tid har betydligt större chans till överlevnad och snabbare rehabilitering. Lär dig att identifiera en stroke genom AKUT-testet.
Ansikte: Ansiktsförlamning är ett vanligt symptom. Går det att le och visa tänderna utan att mungipan hänger? 
Kropp: Känselnedsättning på kroppens ena sida kan indikera stroke. Lyft armarna och håll kvar i tio sekunder – faller ena armen ner? 
Uttal:
Även sluddrigt uttal eller svårighet att hitta ord är en varningssignal.
Tid: Om något av testen indikerar en stroke – ring 112 omgående.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser