den 17 september 2020

Tvillingstudie visar att rökning ökar risken för dödlig hjärnblödning

Många tidigare studier har indikerat att det finns ett samband mellan rökning och en ökad risk för SAB, men ingen av studierna har kunnat visa på ett direkt samband . Problemet kan liknas vid historien om hur lungcancer, efter flera års misstankar, kunde kopplas till rökning för några årtionden sedan och att rökning inte bara på ett okänt vis kunde associeras med ökad risk för lungcancer. Foto: Canstock, arkiv.

En finländsk tvillingstudie visar att rökning orsakar en betydande del av den dödligaste cerebrovaskulära sjukdomen subaraknoidalblödning. I studien konstateras att rökning kan förklara varför endast det ena syskonet i ett tvillingpar får dödlig hjärnblödning. Upptäckten visar för första gången ett verkligt orsakssamband mellan rökning och subaraknoidalblödning.

Trots utvecklingen av nya behandlingsmetoder är subaraknoidalblödning (SAB) fortfarande den dödligaste cerebrovaskulära sjukdomen där upp till hälften av patienterna dör under de första månaderna.

På grund av den höga dödligheten har man under de senaste decennierna intensivt letat efter förebyggbara orsaker som leder till denna livsfarliga sjukdom. Många tidigare studier har indikerat att det finns ett samband mellan rökning och en ökad risk för SAB, men ingen av studierna har kunnat visa på ett direkt samband . Problemet kan liknas vid historien om hur lungcancer, efter flera års misstankar, kunde kopplas till rökning för några årtionden sedan och att rökning inte bara på ett okänt vis kunde associeras med ökad risk för lungcancer.

Tvillingstudien undersökte varför bara det ena syskonet i ett tvillingpar drabbades av en dödlig subaraknoidalblödning. I studien ingick exakta uppgifter om livsstilen hos över 13 000 tvillingpar. Studiens resultat pekar på att det är just skillnaden mellan tvillingarnas rökvanor som förklarar varför bara den ena, det vill säga den rökande tvillingen, fick en dödlig hjärnblödning, medan den icke-rökande tvillingbrodern eller -systern inte blev sjuk.

Studien har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Stroke. Studiens huvudforskare Ilari Rautalin betecknar upptäckten som historisk och mycket viktig.

– Vårt forskningsresultat bekräftar för första gången tidigare misstankar om ett verkligt orsakssamband mellan rökning och dödlig hjärnblödning, säger medicine kandidat och doktorand Ilari Rautalin vid Helsingfors universitet.

Studiens resultat visar att det är sannolikt att rökning orsakar en betydande del av subaraknoidalblödningarna hos både män och kvinnor. Samtidigt framhävs de redan tidigare kända negativa effekterna som associeras till rökning i många andra sjukdomar.

I forskningsgruppen och forskningspublikationen ingår även Miikka Korja, neurokirurg vid Helsingfors universitetssjukhus samt Jaakko Kaprio, professor i genetisk epidemiologi vid Helsingfors universitet.

– Att genomföra en klinisk prövning som visar ett traditionellt orsakssamband med rökning är omöjligt att göra i praktiken, eftersom det skulle kräva att friska människor utsattes för rökning och därmed även för andra hälsoproblem som orsakas av rökning. En tvillingstudie är därför ett effektivt sätt att visa direkta orsakssamband när det gäller rökning, preciserar docent Korja och professor Kaprio. 

För att minimera risken för en dödlig hjärnblödning betonar Rautalin, Korja och Kaprio att det är av stor betydelse att sluta röka eller att inte börja röka.

Källa: Helsingfors universitet

Information om publikationen: Rautalin I, Korja M, Kaprio J: Smoking causes fatal subarachnoid hemorrhage – a case-control study of Finnish twins. Stroke, 2020. DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.031231 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser