den 9 mars 2023

Stor donation till forskning om människans immunförsvar

Tack vare en gåva från en amerikansk donator får Uppsala universitets forskning om immunreaktioner vid transplantation, autoimmunitet och cancer en viktig förstärkning. Donationen på totalt 4.5 miljoner dollar ska öka möjligheterna att på sikt utveckla nya behandlingsstrategier inom detta viktiga område.

-Vi är mycket tacksamma för denna generösa och välkomna förstärkning inom ett angeläget medicinskt område. Just denna form av långsiktiga och oberoende resurser till grundläggande forskning lägger grunden för upptäckter som i nästa steg kan omsättas i tillämpningar till gagn för vår omvärld, säger rektor Anders Hagfeldt.

Vid vissa sjukdomstillstånd måste patientens eget immunförsvar hållas tillbaka för att behandlingen ska fungera. Så kallad immunosuppression används därför regelbundet vid exempelvis transplantation och autoimmuna sjukdomar för att förhindra destruktiva immunreaktioner. På sikt leder dock detta ofta till att patienten löper andra hälsorisker, relaterade till försvagningen av immunsystemet.

Målsättningen med det projekt som donationen stödjer är att utveckla nya och mer riktade strategier för att på sikt modulera immunsystemets reaktioner vid dessa olika sjukdomstillstånd.

 -Forskningen kommer att inriktas på att undersöka hur varianter av vissa antikroppar kan stärka kroppens förmåga att hantera immunreaktioner vid sjukdomstillstånd som cancer, autoimmunitet och vid transplantationer, säger docent David Berglund som leder projektet.

Bakom donationen står Pablo Legorreta som är vd, ordförande och grundare av det amerikanska företaget Royalty Pharma (plc), en av världens största aktörer inom förvärv och licensiering av patent inom läkemedelsindustrin. Pablo Legorreta har lång erfarenhet av samarbete med akademisk forskning, och har uppdrag för ett flertal amerikanska akademiska institutioner.

Donatorn Pablo Legorreta är grundare, vd och ordförande för det amerikanska företag Royalty Pharma Plc. Pablo Legorreta har över 25 års erfarenhet av investeringar i tidiga life science-projekt. Royalty Pharma är ett snabbväxande företag, och ett av världens största investeringsbolag fokuserat på life science. Pablo Legorreta har bred erfarenhet av samarbete med universitetsforskning, och har även stött medicinsk forskning vid flera amerikanska universitet. Han sitter i styrelsen för bl.a. Rockefeller University, Brown University, the Hospital for Special Surgery, Pasteur Foundation (US) samt Open Medical Institute, en frivilligorganisation med syfte att stärka sjukvården globalt genom forskning och utbildning.

David Berglund disputerade 2014 vid Uppsala universitet på en avhandling om immunreglering i samband med organtransplantation och är nu verksam som docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet.

Källa: Uppsala universitet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser