den 2 maj 2019

Snabbverkande måltidsinsulinet Fiasp® (insulin aspart) är nu subventionerat för diabetesbehandling med insulinpump och flergångspennor

Foto: Canstock, arkiv.

Fiasp® är ett måltidsinsulin med snabbverkande blodsockersänkande effekt som efter beslut av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är subventionerat i Sverige i samtliga förpackningar från och med 1 maj 2019.[1]

Det innebär att för vuxna med diabetes finns Fiasp® att använda i injektionsflaska för pump, i ampull för flergångspennor och i förfyllda engångspennor. Att Fiasp® även finns som påfyllning i flergångspennor, har miljömässiga fördelar då mängden pennor som en person behöver minskar jämfört med att använda engångspennor.

- Att Fiasp® nu är subventionerat även i injektionsflaska är en stor tillgång för patienter som har insulinpump, det underlättar livet för de som ordinerats Fiasp®, säger Stig Attvall docent, Diabetes Sahlgrenska Akademien, Göteborg.

Källa: Novo Nordisk

Referenser
1. www.tlv.se
2. Fiasp (insulin aspart) produktresumé, se fass.se
3. Heise T, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56(5):551-9

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago