den 6 maj 2021

Slopade patent ingen lösning på vaccintillgång

Det finns globalt cirka 60 anläggningar som är utrustade och uppfyller de högt ställda kraven för att producera vacciner mot covid-19. Foto: Canstock, arkiv.

Läkemedelsbranschen i Sverige och globalt reagerar mycket starkt mot beslutet av USAs regering om att stödja ett förslag om slopade patent på vacciner mot covid-19. Ett avskaffande av patent kommer inte att ge snabbare global tillgång till vacciner för att stoppa pandemin.

Förslaget om ett avskaffande av patentskyddet för vaccinerna diskuteras just nu inom världshandelsorganisationen, WTO. Beskedet från USA går tvärs emot EU-ländernas gemensamma uppfattning om vikten av fortsatt patentskydd. Den 29 april röstade EU-parlamentet nej till förslaget.

– Jag förutsätter att Sverige, som alltid stått upp för immateriella rättigheter, samt EU som helhet, står fast vid att säga nej till förslaget, säger Anders Blanck, vd för Lif,

– Ett avskaffande av patenten på vacciner mot covid-19 skulle ge oöverblickbara negativa konsekvenser för all framtida utveckling av läkemedel och vacciner. Dessutom är det ingen lösning på problemet att snabbt producera stora mängder vacciner till hela världens befolkning.

Anders Blanck påpekar att det inte är patenten som utgör en flaskhals i tillgång till vacciner mot covid-19, utan den globala produktionskapaciteten. Det finns globalt cirka 60 anläggningar som är utrustade och uppfyller de högt ställda kraven för att producera vacciner mot covid-19. Produktion pågår nu för fullt i alla de fabriker som har kapacitet och kompetens för den komplexa och högavancerade tillverkningsprocessen, och det finns idag ingen ledig tillverkningskapacitet som inte redan används.

– För att öka kapaciteten måste ytterligare anläggningar uppfylla myndigheters kvalitetskrav. Detta kräver överföring av teknik och kunnande från de företag som forskat fram och utvecklat vaccinerna till andra högspecialiserade tillverkare. Och sådan överföring kan bara ske genom frivilliga licensavtal, inte genom hot om att ta bort patentskydd eller på andra sätt försvåra för de företag som utvecklat vaccinerna, säger Anders Blanck.

Källa: LIF – de forskande läkemedelsföretagen


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser