den 1 juli 2020

Reglering av glukos efter stroke förbättrar neurologisk återhämtning vid diabetes

"Resultaten är intressanta och kan komma att ligga till grund för att studera neurologisk återhämtning efter sjukhusvistelse hos personer med stroke och typ 2-diabetes"

Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie på möss visat på en potentiell viktig behandling för att förbättra neurologisk återhämtning vid diabetes och stroke. Behandlingen baseras på att normalisera kroniska glukosnivåer efter stroke. Forskarna hoppas att resultaten, som presenterats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes, kan förbättra strokebehandlingen hos personer med diabetes.

Förekomsten av diabetes, där typ 2-diabetes är den vanligaste formen, ökar i världen och förväntas drabba 700 miljoner människor år 2045. Risken att insjukna i stroke är högre för personer med typ 2-diabetes. Även den neurologiska återhämtningen efter stroke är klart försämrad för dessa personer. Utöver livsstilsförändringar, som kan förhindra typ 2-diabetes, finns inga speciella behandlingar som kan förbättra den neurologiska återhämtningen efter stroke vid diabetes.

Studiens resultat visar att genom att normalisera blodglukos efter stroke med två olika läkemedel som sänker blodglukos, Linagliptin och Glimeperid, förbättras den neurologiska återhämtningen hos möss som utvecklat typ 2-diabetes. Trots att behandlingen startade flera dagar efter stroke, kunde en tydlig förbättrad neurologisk återhämtning påvisas hos mössen.

-Våra resultat är intressanta och kan komma att ligga till grund för att studera neurologisk återhämtning efter sjukhusvistelse hos personer med stroke och typ 2-diabetes, säger Cesare Patrone som ledde studien tillsammans med Vladimer Darsalia.

Källa: Karolinska Institutet

Publikation:

The Regulation of Glycemia in the Recovery Phase After Stroke Counteracts the Detrimental Effect of Obesity-Induced Type 2 Diabetes on Neurological Recovery.
Augestad IL, Pintana H, Larsson M, Krizhanovskii C, Nyström T, Klein T, Darsalia V, Patrone C. Diabetes 2020 Jun;():

Studien är ett samarbete mellan NeuroCardioMetabolgruppen vid Institutionen för Klinisk vetenskap och utbildning, Södersjukhuset, internmedicinska kliniken, Södersjukhuset och Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.

Studierna finansierades med medel från Vetenskapsrådet, Diabetesfonden, EFSD, STROKE-Riksförbundet, O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, ALF och Hjärt-Lungfonden.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser