den 12 februari 2018

Regeringen ger stöd för tidig upptäckt av prostatacancer

Foto: CanStock, arkiv

Idag meddelade Socialstyrelsen att de inte rekommenderar ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Regeringen väljer därför att stärka de regionala cancercentrumens arbete på området.

De regionala cancercentrumen ska i samverkan samla de som har bäst kunskap kring PSA-prov och alternativ tilläggsdiagnostik

– Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För regeringen är det centralt att göra vad vi kan för att stärka arbetet och ger därför de regionala cancercentrumen ett extra tillskott för att stärka sitt arbete med tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det är Socialstyrelsen som ger ut rekommendationer om vad som ska vara nationella screeningprogram. Det är en medicinsk och hälsoekonomisk bedömning, inte en politisk. Denna uppgift ligger därför helt på expertmyndigheten och därför har inte heller regeringen synpunkter på vad myndigheten kommer fram till.

Regeringen kommer den 15 februari att fatta beslut om att bevilja en ansökan från Sveriges Kommuner och Landsting om att regionala cancercentrum i samverkan ska genomföra en utredning angående tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer. Regeringen beviljar SKL 500 000 kronor för ändamålet.

– Regeringen ser detta som en viktig insats för att bidra till att frågan om tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer förs framåt, säger socialminister Annika Strandhäll.

De regionala cancercentrumen ska i samverkan samla de som har bäst kunskap kring PSA-prov och alternativ tilläggsdiagnostik och genomföra workshops med syfte att identifiera ett standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige.

Dessutom ska workshoparna identifiera vilka kunskapsluckor inom området som särskilt skulle behöva fyllas för att på ett mer effektivt sätt särskilja vilka som behöver utvidgad provtagning och kanske behandling och vilka man kan avstå provtagning på.

Socialstyrelsen har rekommenderat att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–74 år. I årets canceröverenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting ger regeringen medel till regionala cancercentrum för stödja landstingen att införa screening för tjock- och ändtarmscancer. Det är viktigt att införandet av screeningprogrammet sker på ett patientsäkert sätt och att det finns en god uppföljning av screenade patienter.

Källa: Socialstyrelsen


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser