den 17 januari 2018

Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller


Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory har hittat ett nytt sätt att förhindra tillväxt av bröstcancerceller. I studien, som publiceras i Nature Communications, visar forskarna hur man kan strypa cancercellernas energiproduktion. Forskarna hoppas att upptäckten kan leda till nya sätt att behandla bröstcancer och andra typer av cancer i framtiden.

Målet är nu att ta projektet till kliniska studier på patienter och förhoppningsvis hela vägen till en ny cancerbehandling

Bröst- och prostatacancer är de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet fall ökar varje år. Ofta drivs tumörernas tillväxt av östrogen eller testosteron och vanliga behandlingar går därför ut på att hindra dessa hormoner från att driva tillväxt av cancercellerna. Men behandlingarna ger ofta biverkningar och kan leda till att cancercellerna utvecklar behandlingsresistens och därmed nya sätt att föröka sig.

I den aktuella studien bekräftade forskarna att hormondrivna bröstcancerceller får energi för att föröka sig från ett nyupptäckt protein, NUDT5. Proteinet finns i cellkärnan där det ger energi till att uttrycka generna som driver cancerns tillväxt.

I nästa steg utvecklade de en småmolekyl som kunde blockera proteinet NUDT5, och på så vis strypa cancerns energiproduktion. I experiment med bröstcancerceller i provrör lyckades de stoppa tillväxten genom att behandla dem med den nya hämmaren.

Hoppas på kliniska studier

Syftet med projektet var från början att försöka förstå vilken biologisk funktion proteinet NUDT5 har i kroppens celler. Målet är nu att ta projektet till kliniska studier på patienter och förhoppningsvis hela vägen till en ny cancerbehandling.

– Det är spännande resultat men vägen framåt är ganska krokig eftersom vi ännu vet väldigt lite om hur proteinet NUDT5 fungerar, säger Thomas Helleday, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Studien leddes av forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab i samarbete med forskare från Stockholms universitet, Uppsala universitet och Center for Genomic Regulation i Barcelona. Forskningen har framförallt finansierats av Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Publikation

”Targeted NUDT5 inhibitors block hormone signaling in breast cancer cells”
Page BDG, Valerie NCK, Wright RHG, Wallner O, Isaksson R, Carter M, Rudd SG, Loseva O, Jemth A-S, Almlöf I, Font-Mateu J, Llona-Minguez S, Baranczewski P, Jeppsson F, Homan E, Almqvist H, Axelsson H, Regmi S, Gustavsson A-L, Lundbäck T, Scobie M, Strömberg K, Stenmark P, Beato M, Helleday T
Nature Communications, online 17 januari 2018, doi: 10.1038/s41467-017-02293-7

Källa: Karolinska Institutet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser