den 25 januari 2018

Nytt sätt att diagnostisera och behandla prostatacancer minskar risken för komplikationer


Karolinska Universitetssjukhuset har, som första sjukhuset i Europa, börjat använda en helt ny typ av kombinationsutrustning för diagnostik och behandling av prostatacancer.

Idag strålbehandlar vi hela prostatan men nu kommer vi att kunna bestråla det specifika tumörområdet

Den nya utrustningen gör det möjligt att ta vävnadsprover med hög precision via huden istället för via ändtarmen, vilket minskar risken för allvarliga infektioner och antibiotikaanvändning. Med den nya utrustningen kan man också strålbehandla exakt där det behövs. Syftet med det är att minska risken för livslånga biverkningar av prostatacancerbehandlingen, vilket är av oerhört stor betydelse för patientens livskvalitet.

- De nya kombinationsutrustningarna innebär ett stort steg framåt inom brachyterapi, en form av lokal strålbehandling för prostatacancer, då den möjliggör både en bättre diagnostik och en mer exakt behandling och noggrannare dosfördelning. Idag strålbehandlar vi hela prostatan men nu kommer vi att kunna bestråla det specifika tumörområdet. På så sätt förväntas antalet oönskade biverkningar minimeras säger Enrique Castellanos, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Installationen är den första i Europa och innebär att Karolinska Universitetssjukhuset har en av de modernaste brachyterapiavdelningar i världen.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Årligen får närmare 10 000 män i Sverige prostatacancer och drygt 2000 män dör i sjukdomen. Det är inte känt vad som orsakar prostatacancer men hög ålder och förekomst av prostatacancer i familjen är kända riskfaktorer. Prostatacancer är ofta symptomfri ända tills den är spridd till skelettet. Det kan ta 10 till 15 år innan cancertumören eventuellt sprider sig eller ger symtom men ibland utvecklas sjukdomen snabbare. Under de senaste 15 åren har dödligheten i prostatacancer minskat kraftigt i yngre åldrar, sannolikt på grund av att fler upptäcks och behandlas tidigt men prostatacancer är alltjämt den cancerform som dödar flest män i Sverige. 

På Karolinska Universitetssjukhuset behandlas ca 150 prostatapatienter årligen med brachyterapi. Metoden baseras på ett multidisciplinärt teamarbete som underlättas av den nya temaorganisationen. 

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Brachyterapi är en del av Funktionsområde Strålbehandling som ingår Tema Cancer vilket är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer har cirka 1 800 medarbetare och består av sex patientområden och inom dessa finns totalt 23 patientflöden. Patienterna omhändertas av multiprofessionella team och utreds, behandlas och vårdas för någon form av malign tumörsjukdom samt godartade tillstånd bland annat inom urologi, endokrinologi, hematologi och koagulation.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser