den 19 juni 2019

Nya läkemedel för avgiftning

Berlin var säte för konferensen. Foto: TF

Metaller bidrar till stora hälsoproblem och många moderna sjukdomar kan ha metaller som primär orsak. Under den vetenskapliga konferensen i Berlin förra veckan presenterades två nya läkemedel dels för avgiftning av kvicksilver, järn och koppar och dels för arsenik. Forskare från hela världen deltog.

Under den vetenskapliga konferensen den 10-13 juni 2019 träffades drygt 70 forskare, läkare, tandläkare och terapeuter för att diskutera möjligheterna till avgiftning. Viktigt var redovisningar av positiva effekter på kroniska sjukdomar såväl som på folkhälsan. Slutsatsen var att mer forskning behövs liksom mer resurser öronmärkta för forskning om avgiftning.

Förbättrat samarbete efterlystes mellan forskare men också mellan forskare och kliniskt verksamma läkare, tandläkare och terapeuter.I flertalet länder är kelering med t ex EDTA, DMSA tillåtet liksom infusioner av glutation och C-vitamin.

Två nya läkemedel presenterades för avgiftning av metaller:

Irminix (NBMI) som professor emeritus Boyd Haley redovisade och som han menar är en riktig kelator som tränger in genom blodhjärnbarriären och effektivt tar ut kvicksilver med flera metaller. Därtill är den en kraftfull antioxidant. I de många försök som gjorts har biverkningar uteblivit.

Nu senast behandlades två patienter med Parkinsons sjukdom och en av dem var rullstolsburen. Båda tillfrisknade och rullstolen behövdes inte längre. Detta efter endast några veckors behandling. Tidigare har kvicksilverförgiftade personer behandlats med gott resultat. 

MiADMS är en modifiering av DMSA som gör att molekylen kan tränga igenom blodhjärnbarriären och ta med arsenik ut ur kroppen. Professor Swaran Flora från Indien presenterade denna molekyl. Arsenik i grundvatten, ris och andra grödor utgör stora problem för hälsan i många länder. Professor Floras läkemedel har precis som Irminix ännu inte kommit ut på marknaden men kliniska studier pågår. 

Även risker med aluminium togs upp under konferensen. Aluminium finns överallt i miljön och tillförs via vacciner, antiperspideodoranter och mycket annat. Professor Christopher Exley från England berättade hur kiselsyra fungerar som avgiftning av denna metall. Vissa sorts flaskvatten innehåller relativt höga halter kisel och fungerar utmärkt för avgiftning av aluminium. Exempel på ett sådant vatten är Acilis som kan köpas från England. 

Forskarnas slutsats av konferensen var att metaller blir ett allt större problem som förorening i vatten och luft liksom i livsmedel. Många implantat som görs i människokroppen består av metaller som känsliga individer påverkas av. Mer forskning behövs och det är angeläget att förbättra samarbetet mellan kliniskt aktiva läkare, tandläkare och terapeuter för att följa upp och utvärdera använda metoder och förbättra dessa. 

Konferensen initierades och administrerades av Tandvårdsskadeförbundet med finansiell hjälp från förbundets forskningsfond. Anledningen till initiativet är medlemmarnas bekymmer med alltför långsam avgiftning och behov av evidensbaserad sådan. Den som ledde konferensen och också var vetenskapligt ansvarig var professor emeritus Ulf Lindh verksam vid Uppsala universitet. Administrativt ansvariga var Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet och Annie Pettersson.

Källa: Tandvårdskadeförbundet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser