den 23 januari 2018

Nya forskningsrön förändrar vården för patienter med reumatoid artrit

Foto: CanStock, arkiv

Det handlar om reumatoid artrit som vid effektiv behandling kan gå i remission. I sitt avhandlingsarbete visar Jon Einarsson att ju tidigare patienten diagnostiseras och får behandling, desto större chans är det att sjukdomen kan gå i långvarig remission. Dessa resultat leder nu till omorganisation av vården på Skånes universitetssjukhus i Lund där en ny mottagning öppnas för att tidigt kunna ta emot patienter med misstänkt reumatoid artrit.

Förändringarna förväntas leda till bättre hälsa och livskvalitet

-– Mottagningen kommer dels ta emot patienter som remitteras av läkare på sin vårdcentral, men patienterna kommer även kunna skriva en egenremiss och på så vis kunna komma direkt hit, berättar Jon Einarsson, specialistläkare på Skånes universitetssjukhus och forskaren bakom avhandlingen som lett fram till förändringarna.

Omorganisationen inom avdelningen för reumatologi har redan lett till att handläggningstider inom mottagningen kortats ner. Nyligen insjuknade patienter får tätare besök hos läkaren eller sjuksköterskan och får samtidigt också hjälp av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Förändringarna förväntas leda till bättre hälsa och livskvalitet för patienterna och spara pengar för samhället och sjukvården i form av färre sjukskrivningar och mindre kostnader för läkemedel. 

Forskningen bygger på två svenska register där patienter följts under lång tid där totalt över 30 000 patienter studerats.  Långvarig remission var vanligare hos patienter i tidigt skede av sjukdomen. Så kallade prognostiska faktorer som kopplades till långvarig remission var bland annat manligt kön, lägre ålder och mildare sjukdom med lägre sjukdomsaktivitet och bättre fysisk funktion. Resultaten visade även på vikten av att behandla med metotrexat för att minska inflammationen.

Avhandlingen “Impact of drug induced remission in rheumatoid arthritis” presenterades den 19 januari 2018. http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/impact-of-drug-induced-remission-in-rheumatoid-arthritis(de1b9788-4906-46d0-a297-ddd3bd2e60e3).html

Källa: Lunds universitet

Fakta reumatoid artrit
Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en kronisk autoimmun sjukdom. I Sverige är prevalensen bland vuxna runt 0.75% (cirka 60 000 personer i Sverige är drabbade av RA). Man kan insjukna i alla åldrar. RA är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men olika genetiska och miljöfaktorer i kombination påverkar risken att insjukna. Ett antal faktorer relaterade till levnadsvanor, t.ex. rökning, har en stor inverkan, inte bara på uppkomsten utan även på förlopp och effekt av farmaka.

RA påverkar framförallt leder och senskidor och ger upphov till värk, stelhet ochsvullnad. Dessutom lider många patienter av trötthet och allmänt illabefinnande. Naturalförloppet vid RA är mycket varierande hos olika patienter och är svårt att förutsäga hos den enskilde patienten. Obehandlad De senaste 20-30 åren har behandlingen förbättrats dramatiskt vilket har lett till att många patienter som insjuknar idag kan ha ett aktivt liv.

Källa: Jon Einarsson


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser