den 8 februari 2024

Ny studie visar på hamstring av insulin under pandemin

Foto: Läkemedelsverket.

Flera läkemedel och framför allt insulin hamstrades första veckorna i mars 2020 i början COVID-19-pandemin. En ny studie genomförd av Läkemedelsverket på svenska befolkningens uttag av läkemedel under 2019 och 2020, visade ett dubblerat uttag av insulin. För att motverka att brist uppstod under pandemin beslutade myndigheten om begränsningar av uttag på recept.

Läkemedelsverket gick ut med en vädjan till apoteken att inte lämna ut läkemedel för mer än tre månaders förbrukning och samtidigt tog myndigheten fram underlag för ett regeringsbeslut om en tillfällig förordning. Den trädde i kraft den 1 april och innebar att läkemedel fick lämnas ut på apotek för högst 3 månaders förbrukning och ett nytt uttag fick göras först efter 2 månader.

-När den tillfälliga förordningen om uttagsbegränsning började gälla den 1 april 2020 så normaliserades uttagen av recept snabbt. Därmed avvärjdes en akut läkemedelsbrist, säger Björn Zethelius, vetenskaplig ledare på Läkemedelsverket och ansvarig för studien.

Studien visade ett dubblerat uttag av insulin under andra veckan i mars 2020 jämfört med samma vecka under 2019. Under vecka 11, 2020 ökade uttag av alla läkemedel jämfört med vecka 11, 2019 med drygt 35 procent och av insulin med hela 92 procent.

-Det vi kan lära av detta är att i krissituationer kan snabba åtgärder krävas. Prioriteringar kan behöva göras för att rätt läkemedel ska komma rätt patienter tillhanda och i rätt tid, det gäller särskilt för livsnödvändiga läkemedel som insulin, säger Björn Zethelius.

Om insulin

Insulin är ett livsnödvändigt hormon för cirka 50 000 personer med typ 1 diabetes i Sverige som behöver det dagligen. Utöver dem använder cirka 150 000 av cirka 550 000 personer med typ 2 diabetes insulin som tillägg till andra diabetesläkemedel för att reglera förhöjda blodsockerhalter.

Källa: Läkemedelsverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser