den 29 juni 2023

Ny rapport: IT-incidenterna i vården fortsätter att öka

SOTI:s nya undersökning visar att IT-incidenterna i vården fortsätter att öka. 95 % av IT-ansvariga i svenska vårdverksamheter uppger att de har haft ett eller flera datasäkerhetsincidenter sedan 2021. 63 % av dataintrången var planerade eller oavsiktliga interna dataläckor. Rapporten lyfter obalansen mellan tekniska framsteg och tillgången till nödvändiga resurser för att hantera och säkra upp mobila enheter som en möjlig förklaring.

Stefan Spendrup

Väst- och Nordeuropachef SOTI.

I takt med att vården fortsätter att digitaliseras blir utmaningarna för vårdsektorns IT-avdelningar och IT-säkerhetsteam allt större. Mer teknik och fler mobila enheter innebär mer data som ska processas och lagras, och därmed också ökad risk för olika säkerhetsproblem och dataintrång.

SOTI:s globala sjukvårdsrapport The Technology Lifeline: Kartläggning av digitala framsteg i vården, bekräftar omfattningen på problemen. 95 % av de tillfrågade svenska IT-ansvariga i vårdsektorn uppger att deras verksamhet har haft minst ett dataintrång sedan 2021. 68 % hade haft externa intrång eller drabbats av DDoS-attacker.

”Säkerhetsincidenter i vårdsektorn får långt allvarligare konsekvenser än de monetära och rättsliga följderna. Brister det i säkerheten finns risk att känslig patient- och personalinformation läcker ut, dessutom riskerar förtroendet mellan patienter och vårdgivare att urholkas, säger Stefan Spendrup, Väst- och Nordeuropachef på SOTI.

Stor ökning av oavsiktliga läckor
63 % av IT-ansvariga i den svenska vården uppger att de dessutom har erfarit interna säkerhetsincidenter de senaste två åren. Enligt rapporten har oavsiktliga läckor ökat med 56 %.

Oavsiktliga interna dataläckor      27 %                       42 % (+ 56 %)

Planerade interna dataläckor        31 %                       34 % (+ 10 %)

Mer teknik i föråldrade system
Fler enheter och mer teknik tas kontinuerligt i bruk inom vården. 43 % av de IT-ansvariga rapporterar att uppsättningen av enheter (smarta telefoner, bärbara datorer och surfplattor, ruggade enheter, skrivare, datorer på vagn) har blivit större under de senaste två åren. 

Samtidigt uppger 64 % av respondenterna att de inte kan upptäcka nya enheter som kopplas upp på nätverket, ge distanssupport eller få detaljerad information om enheternas status på grund av föråldrad teknik och system i verksamheten.

”Om inte IT-avdelningen har möjlighet att hantera och kontrollera verksamhetens alla enheter och teknik direkt, ökar risken för datasäkerhetsproblem. Saknar dessutom IT-avdelningen ordentlig överblick och möjlighet till underhåll, kan krånglande enheter och kompatibilitetsproblem ställa till ordentliga problem i kritiska vårdprocesser och leda till att personalen inte kan ge patienterna bästa möjliga vård,” kommenterar Stefan Spendrup.

Tekniska framsteg versus nödvändiga resurser
Rapporten lyfter även säkerhetsriskerna som följer med föråldrade och inaktuella system inom vården. 29 % av de IT-ansvariga håller med om att föråldrad teknik i deras verksamhet exponerar dem för säkerhetsrisker.

”Alltmedan ett stort antal nya mobila enheter och IoT tas i bruk för att förbättra och effektivisera patientvården, upplever vårdsektorn en alarmerande obalans mellan de tekniska framstegen och de resurser som krävs för att kunna hantera och säkra upp de nya enheterna. Hanteringen av mobila enheter inom vården har blivit mer komplex och de föråldrade systemen ställer till det för verksamheterna. Det som krävs är akuta åtgärder och investeringar som begränsar potentiella sårbarheter och skyddar känsliga vårddata”, säger Stefan Spendrup.

”Verksamheterna i vården behöver robusta och säkra Mobile Device Management (MDM)-lösningar som ger ökad insyn, ökad säkerhet och som gör att man kan hantera verksamhetens enheter på distans och kunna stänga ner dem vid säkerhetsincidenter”, avslutar Stefan Spendrup.

Mer data från rapporten:

98 % av IT-ansvariga i den svenska vårdsektorn uppger att deras arbetsplats har föråldrad teknik

96 % uppger att ny teknik är en prioritet för att förbättra effektivitet och produktivitet i verksamheten.

83 % uppger att AI och VR är en prioritet som utreds eller håller på att implementeras

Ladda ner SOTI:s senaste rapport: The Technology Lifeline: Kartläggning av digitala framsteg i vården

Rapportmetodik

SOTI:s undersökning genomfördes online 30 mars-18 april 2023 med 1450 IT-beslutsfattare i verksamheter med över 50 anställda inom vårdsektorn. Alla respondenter var 18 år och äldre. Undersökningen utfördes i nio länder: USA (200 intervjuer), Kanada (150 intervjuer), Mexico (150 intervjuer), Storbritannien (200 intervjuer), Tyskland (150 intervjuer), Frankrike (150 intervjuer), Sverige (150 intervjuer), Australien (150 intervjuer) och Nederländerna (150 intervjuer).

Källa: SOTI

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser