den 12 januari 2018

Ny forskning om HPV-infektion – första studien på äldre kvinnor

Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige. Foto: Canstock, arkivbild

Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Landstinget Dalarna och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala universitet publicerar en ny studie om förekomsten av HPV och cellförändringar hos kvinnor över 60 år. Studien är först i världen med fokus på denna åldersgrupp och har gjorts av en forskargrupp med Annika Lindström, forskare och specialistläkare inom gynekologi som projektledare.

Äldre kvinnor är en viktig grupp att undersöka

Infektion med humant papillomvirus (HPV) innebär risk för cellförändringar som i en del fall kan utvecklas till livmoderhalscancer. I studien undersöker Annika Lindström och medarbetare kvinnor i åldern 60-89 år – en grupp som inte omfattas av dagens screeningprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Dagens screeningprogram omfattar kvinnor upp till 60 år och är baserat på cytologisk diagnostik. Ett nytt screeningprogram med primär HPV-test kommer att införas och erbjudas upp till 64 års ålder.

Studien baserades på 1051 kvinnor i Dalarna och den visar att drygt 4 % av har en HPV infektion och drygt 2 % har cellförändringar. Cellförändringarna har upptäckts tack vare HPV-testet och vävnadsprov. Vanligt cellprov som togs samtidigt har inte påvisat några cellförändringar och bör därför inte användas på denna åldersgrupp.

Äldre kvinnor är en viktig grupp att undersöka då omkring 30 procent av de som insjuknar i livmoderhalscancer är över 60 år och 70 procent av de som dör på grund av livmoderhalscancer är över 60 år. Ofta upptäcks sjukdomen sent då äldre kvinnor inte deltar i screeningen, de tål behandling sämre och har därmed högre dödlighet än yngre. Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige och Dalarna är ett av länen med störst ökning (20 procent) under de senaste åren. Fler studier på äldre kvinnor behövs för att bättre kunna förebygga insjuknande i livmoderhalscancer i framtiden.

Artikeln är publicerad i PLOS ONE   https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189300

Källa: Landstinget Dalarna


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser