den 5 oktober 2018

Nobels fredspris till läkaren Denis Mukwege

Foto: Elizabeth Blackney for Panzi Hospital and Foundations

Denis Mukwege från Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo tilldelas 2018 års fredspris för sitt enastående arbete i kampen mot det sexuella våld som kvinnor utsätts för i krig.

Denis Mukwege är känd världen över för sitt arbete med kvinnor som utsatts för grovt sexuellt våld och för ett enträget fredsarbete i sitt land.  För sitt enormt viktiga arbete har han tidigare bland annat mottagit FN:s pris för mänskliga rättigheter, Olof Palme­priset, Clintons Global Citizens Award och King Baudouin International Development Prize.

Panzisjukhuset som Denis Mukwege var med och grundade, byggdes upp med bland annat svenskt stöd av biståndsorganisationen Sida och PMU, vilket visar på vikten av samarbete länder emellan.

Tobias Alfvén, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt tidigare ordförande i SLS kommitté för global hälsa är mycket glad att det arbetet som Denis Mukwege och Panzisjukhuset utför uppmärksammas.

– Det är fantastiskt att Denis Mukweges livsgärning belönas med fredspriset. Det är extremt viktigt att uppmärksamma och bekämpa sexuellt våld i konflikter. Mukwege är en sann förebild för oss alla. Han pratar inte bara – utan går från ord till handling – trots att hans arbete medfört stora personliga risker, säger Tobias Alfvén.

Denis Mukwege utsattes 2012 för ett brutalt mordförsök som tvingade honom att lämna sina patienter vid Panzisjukhuset för att under en tid vistas utomlands med sin familj på grund av säkerhetsskäl. Något som dock inte stoppade hans fortsatta arbete med att återupprätta och återge människovärdet åt de tusentals kvinnor som fallit offer för mäns våld.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genom åren följt och lyft Denis Mukweges viktiga arbete. Mukwege besökte bland annat Svenska Läkaresällskapet och Medicinska Riksstämman 2009 där han föreläste om ”Obstetrisk fistelkirurgi” och ”Kvinnovåld som krigsföring”. Föreläsningar som drog stor publik och lämnade bestående intryck. 

Peter Friberg, tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet talar varmt om årets fredspristagare 

– Det är en enorm glädje att Mukweges insatser uppmärksammas med Nobels fredspris. Det har ett viktigt symbolvärde för världen och riktar ljuset mot det femte målet i FN:s Agenda 2030 om jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste upphöra, säger Peter Friberg.

Denis Mukweges arbete kommer bland annat att uppmärksammas under ”Global Health Week” som arrangeras på utvalda medicinska orter den 8-14 oktober. Bakom arrangemanget står Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening och SLS Kommitté för global hälsa. Syftet med veckan är att uppmärksamma och öka kunskapen om ämnet global hälsa. 

Källa: Svenska Läkaresällskapet

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser