den 8 april 2020

Medarbetare testas för antikroppar mot covid-19 i ny studie

"Det känns otroligt spännande att vi gör denna forskningsstudie på Danderyds sjukhus och hoppas att den ger oss mer information om covid-19-viruset. Kunskap som kan hjälpa inte bara våra medarbetare utan alla människor i kampen mot covid-19, säger vd Yvonne Haglund Åkerlind". Foto: Arkiv.

Danderyds sjukhus blir först ut med att utvärdera KTH:s serologiska test för antikroppar mot Covid-19. Medarbetare ska testas för att se om man haft sjukdomen covid-19.

Samhället har ett stort behov av en effektiv serologisk metod för att    säkerställa om individer har haft sjukdomen Covid-19 eller inte. Genom att analysera en liten droppe blod hoppas vi kunna avgöra om en person har varit smittad av viruset eller ej, informerar läkaren och forskaren Charlotte Thålin som är ansvarig för studien på Danderyds sjukhus. Allt är klart för att börja studien. Vi behöver bara ett godkännande från etikprövningsmyndigheten, och hoppas på att få det inom de närmaste dagarna. Deltagande är frivilligt men vi hoppas att många av våra anställda vill vara med.

Studien säkerställer att testet ger säkra svar

- Jag är mycket tacksam för att Danderyds sjukhus har valt att delta i utvecklingen av denna metod. Den information som vi kommer att få genom att inkludera sjukvårdspersonal i vår studie kommer att vara viktig för att borga för att testet ger säkra svar, säger Professor Sophia Hober, AlbaNova, KTH, projektledare för arbetet.

- Då vi har möjlighet att producera alla de nödvändiga proteinerna själva skapas en driftsäker och dessutom snabb och effektiv blodanalys som lämpar sig för storskalig screening av många individer till en låg kostnad. I samarbetet med Danderyds sjukhus möjliggörs att på ett effektivt och kvantitativt sätt validera metoden.

Redan sjuka utvecklar immunitet

Det finns redan nu flera olika tester på marknaden, men tillgången och kvaliteten på dessa tester är tyvärr varierande. Detta test som är under utveckling på KTH kommer nu att användas för att undersöka hur stor andel av personalen på Danderyds sjukhus som har haft sjukdomen och därmed, delvis eller helt, utvecklat immunitet genom att provta personalen över en längre tid. Detta ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare, vilket är särskilt viktigt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. Analyserna kommer även att skapa en större förståelse för sjukdomsförloppet. Arbetet genomförs av forskare på Danderyds sjukhus samt KTH-forskare på AlbaNova och SciLifeLab.

- Det känns otroligt spännande att vi gör denna forskningsstudie på Danderyds sjukhus och hoppas att den ger oss mer information om covid-19-viruset. Kunskap som kan hjälpa inte bara våra medarbetare utan alla människor i kampen mot covid-19, säger vd Yvonne Haglund Åkerlind.

Källa: Danderyds Sjukhus 

Projektsamarbete mellan Danderyds sjukhus och KTH

MedDr Charlotte Thålin, Professor Sophia Hober och My Hedhammar, KTH/AlbaNova samt Professor Peter Nilsson KTH/SciLif

eLab.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser