den 6 december 2018

MED-EL gör hörselkampanj på arabiska och persiska i Sverige

Med sin pågående informationskampanj på Facebook på dessa språk, vill MED-EL sprida budskapet om vikten av att testa sin hörsel.

Efter svenska är arabiska det mest talade språket i Sverige. Även persiska har blivit ett av våra stora språk. Ändå ser man sällan informationskampanjer på något av dessa språk. MED-EL, som arbetar med hörselimplantat, bestämde sig för att ändra på detta.

Arabiska har gått om finska som det mest talade språket i Sverige. Därmed tillhör arabiska tillsammans med finska och persiska de största språken i Sverige, förutom svenska. Trots att ungefär 600 000 personer i Sverige talar arabiska eller persiska, ser man sällan kommunikation eller kampanjer på dessa språk. Personer i dessa språkgrupper som inte talar svenska riskerar därför att missa viktig information – inte minst sådan som rör familjens hälsa. Ungefär 1,6 miljoner personer i Sverige lider av nedsatt hörsel och i takt med vår stigande livslängd står vi inför ett växande folkhälsoproblem. Att höra dåligt försvårar sociala kontakter och sänker därmed livskvaliteten. Eftersom hörseln har en viktig inverkan på språkutvecklingen, är det extra viktigt att uppmärksamma och åtgärda hörselproblem hos barn.

- Vi vet att många i Sverige, men förstås inte alla, i arabisk och persisktalande familjer inte känner till rätten att få kostnadsfri hörselvård i Sverige. Det ville vi ändra på genom denna kampanj, säger Agnes Lindholm på MED-EL Nordic.
- Situationen gäller förstås även många andra i Sverige. Enligt undersökningar väntar många i över 10 år innan de söker hjälp för sin dåliga hörsel.
Det är viktigt att upptäcka hörselproblem tidigt för att få effektiv hjälp om så behövs. En rekommendation är testa hörseln på en vårdmottagning minst vart femte år i åldern 18-44 år, minst vart tredje år i åldern 45-59 år och minst vartannat år efter 60 års ålder. Kampanjen genomförs på Facebook på arabiska, persiska/farsi och svenska med start under november månad och uppmanar mottagarna att göra ett digitalt hörseltest som ett första steg. På nyutvecklade webbplatser finns ytterligare viktig information på arabiska, persiska och svenska.

MED-EL är ett globalt medicinteknikföretag och leverantör av hörselimplantat, produkter som inte ska förväxlas med hörapparater. Hörselimplantat återskapar hörseln genom att stimulera hörselnerven med elektriska impulser. Eftersom produkten hittills är den enda ersättningen för ett mänskligt sinne, ses den av många som en av de största tekniska landvinningarna i modern tid.

Källa: MED-EL

Exempel på arabiskt inlägg:

Svensk text Har du eller någon i din familj svårt att höra vad som sägs på TV, i telefon eller när många pratar samtidigt? Det kan bero på nedsatt hörsel. Problemen finns i alla åldrar, och det finns hjälp att få. Alla barn och vuxna i Sverige har rätt till kostnadsfri hörselvård. Första steget är att testa hörseln. Börja gärna med att göra ett digitalt hörseltest här. 

Text på arabiska:

هل يصعب عليك أو على أحد من أفراد أسرتك سماع ما يُقال على شاشات التلفزيون أو على الهاتف أو عندما يتحدث أشخاص كثيرون في نفس الوقت؟ قد يكون هذا بسبب ضعف السمع. وهذه المشاكل واردة في جميع الأعمار، والعون متوفر. لأنه من حق جميع الأطفال والكبار في السويد الانتفاع برعاية السمع بالمجان. والخطوة الأولى هي اختبار السمع. ويفضل البدء بإجراء اختبار السمع الرقمي هنا.

 

Svensk text Ursäkta, vad sa ni? För både barn och vuxna är det viktigt att regelbundet testa sin hörsel och få hjälp i tid om så behövs. Hörselvården i Sverige är kostnadsfri och om du inte pratar svenska kan du få hjälp av en tolk. Här kan du börja med att testa din eller någon anhörigs hörsel på nätet. 

Text på arabiska: 

عفواً، ماذا قلت؟ من المهم أن يجري كل من الأطفال والكبار اختبار سمع بانتظام لتلقي العون في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. علماً بأن رعاية السمع في السويد مجانية ويمكنك الاستعانة بالمترجم الشفوي إن كنت لا تتحدث اللغة السويدية. ويمكنك هنا البدء باختبار سمعك أو سمع أحد أقاربك على الإنترنت.

 

Länkar: På svenska https://listen.explore-life.com/sv/ 

På arabiska https://listen.explore-life.com/ar-sv/

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser