den 1 mars 2018

Litium ger lägst risk för återinläggning vid bipolär sjukdom

Foto: CanStock, arkiv

Personer med bipolär sjukdom har lägst risk för återinläggning på sjukhus om de behandlas med litium, visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Psychiatry. Behandling med långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel var också effektiv och förknippades med färre återinläggningar jämfört med om samma mediciner gavs oralt.

Förskrivningen av litium har minskat stadigt under senare år, men våra resultat visar att litiumbehandling fortsättningsvis bör vara förstahandsval vid bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kännetecknas av växelvisa faser med onormal upprymdhet och uttalad nedstämdhet och behandlas vanligen med antingen humörstabiliserande eller antipsykotiska läkemedel. Medicinering med litium anses vara den mest effektiva humörstabiliserande behandlingen, men det har gjorts ganska få studier som jämför den långsiktiga effekten av olika läkemedel vid bipolär sjukdom.

För att reda ut vilken behandling som är mest effektiv har forskare vid Karolinska Institutet jämfört risken för återinläggning hos drygt 18 000 patienter i Finland som tidigare varit inlagda på sjukhus för bipolär sjukdom. Varje patient användes som sin egen kontroll och jämfördes under perioder med och utan behandling.

Under en genomsnittlig uppföljningstid på drygt sju år var litiumbehandling kopplad till lägst risk för återinläggning i psykisk eller kroppslig sjukdom, närmare 30 procent lägre risk jämfört med ingen behandling alls. Även långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel hade god effekt. Risken för återinläggning var runt 30 procent lägre om patienterna behandlades med långtidsverkande injektioner än om de behandlades med samma antipsykotiska läkemedel fast oralt. Det antipsykotiska läkemedel som förskrivs mest vid bipolär sjukdom och som ges i tablettform, quetiapin (Seroquel), minskade endast risken för återinläggning med 7 procent.

– Förskrivningen av litium har minskat stadigt under senare år, men våra resultat visar att litiumbehandling fortsättningsvis bör vara förstahandsval vid bipolär sjukdom. För de patienter där litium inte bedöms vara en lämplig behandling kan långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel vara ett säkert och effektivt alternativ, säger Jari Tiihonen, specialistläkare och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Forskningen finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet i Finland. Inga företag har finansierat just denna studie, men flera av författarna har företagskopplingar och har tidigare mottagit finansiering/arvoden av läkemedelsbolag i olika sammanhang. Två av författarna är anställda av kontraktsforskningsbolaget EPID Research. Se den vetenskapliga artikeln för mer information om potentiella intressekonflikter.

Källa: Karolinska Institutet

Publikation: ”Real-World Effectiveness of Pharmacologic Treatments for the Prevention of Rehospitalization in a Finnish Nationwide Cohort of Patients With Bipolar Disorder”. Markku Lähteenvuo, Antti Tanskanen, Heidi Taipale, Fabian Hoti, Pia Vattulainen, Eduard Vieta, Jari Tiihonen. JAMA Psychiatry, online 28 februari 2018.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser