den 9 januari 2019

Kartläggning av sällsynt cancerform öppnar nya vägar för forskningen

Genom en molekylär kartläggning med analys av genuttryck och arvsmassa kunde tumörerna delas upp i fyra tidigare okända grupper. De fyra grupperna hade olika biologiska egenskaper som forskarna tror kan vara av betydelse för patienterna. Foto: Canstock, arkiv.

Odifferentierat sarkom i livmodern, en mycket sällsynt men dödlig cancersjukdom, kan indelas i fyra grupper med olika egenskaper av viktig klinisk betydelse, visar en kartläggande studie vid Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, visar också att överlevnaden hos patienter med en viss typ av tumören är bättre än väntat.

Sarkom är samlingsnamnet för cirka 50 olika cancersjukdomar i kroppens stödjevävnader. Odifferentierat sarkom i livmodern är en tumör med mycket dålig prognos och oftast är överlevnaden kortare än två år. Den enda behandling av betydelse för överlevnaden är operation, medan strålning och cellgifter inte har någon större verkan. Eftersom tumörtypen är så ovanlig är kunskaperna om den mycket begränsade.

I den aktuella studien undersökte forskarna tumörmaterial från 50 patienter med hjälp av både avancerade molekylära analyser och mer traditionella kliniska laboratorieanalyser. Målet var att skaffa ny kunskap om tumörens biologiska egenskaper och relatera dessa till patientens överlevnad och de rutinmetoder som används i laboratoriet. 

Tumörerna kunde indelas i fyra grupper

Genom en molekylär kartläggning med analys av genuttryck och arvsmassa kunde tumörerna delas upp i fyra tidigare okända grupper. De fyra grupperna hade olika biologiska egenskaper som forskarna tror kan vara av betydelse för patienterna.

För det första hade patienterna olika lång överlevnad beroende på vilken grupp tumören tillhörde. För det andra karakteriserades de mest aggressiva tumörerna av ett distinkt mikroskopiskt utseende och proteinuttryck, vilket gör att de är identifierbara med vanliga laboratorietekniker.

Nya potentiella mål för behandling

Med hjälp av ytterligare analyser identifierade forskarna dessutom nya potentiella mål för behandling. 

– Det är för tidigt att tänka sig en ny behandling som kan komma patienterna till nytta idag, men studien öppnar nya vägar för vidare forskning, som förhoppningsvis på sikt kan ge nya behandlingsmöjligheter för kvinnor som drabbas av dessa sällsynta tumörer, säger Joseph Carlson, docent vid institutionen för onkologi-patalogi på Karolinska Institutet, som lett studien.

Studien visar även att en del patienter inte har så dyster prognos som man trodde innan studien genomförts, för det finns en grupp patienter som överlever betydligt längre än två år och den gruppen går att identifiera med befintliga labtekniker. 

Forskningen finansierades med stöd av Radiumhemmets forskningsfonder, Stockholm läns landsting, Cancerfonden, Magnus Bergvalls Stiftelse, Thermo Fisher Scientific och Stiftelse for forskning om diagnostikk og behandling av Sarkom på Radiumhospitalet, Norge.

Publikation

“Integrated Molecular Analysis of Undifferentiated Uterine Sarcomas Reveals Clinically Relevant Molecular Subtypes”
Amrei Binzer-Panchal, Elin Hardell, Björn Viklund, Mehran Ghaderi, Tjalling Bosse, Marisa R. Nucci, Cheng-Han Lee, Nina Hollfelder, Pádraic Corcoran, Jordi Gonzalez-Molina, Lidia Moyano-Galceran, Debra A. Bell, John K. Schoolmeester, Anna Måsbäck, Gunnar B. Kristensen, Ben Davidson, Kaisa Lehti, Anders Isaksson och Joseph W. Carlson.
Clinical Cancer Research, online 7 januari 2018, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-2792

Källa: Karolinska Institutet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser