den 12 januari 2018

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har redan infört snabbspår för äldre multisjuka

Erika Lundström OVC och Madelen Andersson Verksamhetsutvecklare från Tema Åldrande. Foto: Catarina Thepper, Karolinska

Socialstyrelsen redovisade i sin årliga rapport om väntetider på akutmottagningar runt om i landet och rekommenderade att en extra satsning på äldre i form av ett snabbspår införs. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har sedan november i år infört just ett snabbspår för äldre multisjuka med syfte att minska väntetiden på akuten och snabbt ge äldre multisjuka tillgång till ett multiprofessionellt geriatriskt team. Geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) i Huddinge är den första i sitt slag i Stockholm och resultatet av ett nytt samarbete mellan Funktion Akut och Tema Åldrande.

Patienterna behöver inte vara färdigutredda, det vill säga inte ha en färdig diagnos, för att komma till GAVA. De behöver inte en remiss och de kan vistas här i väntan på provsvar och svar från röntgen

GAVA kommer till att börja med att vara en pilot med fyra vårdplatser men ska utöka till tolv vårdplatser i början av 2018. Till GAVA skickas multisjuka patienter som är åttio år eller äldre och som av akutmottagningens triageläkare (som gör den första bedömningen av patienter på akuten) bedöms vara lämpliga.

– Patienterna behöver inte vara färdigutredda, det vill säga inte ha en färdig diagnos, för att komma till GAVA. De behöver inte en remiss och de kan vistas här i väntan på provsvar och svar från röntgen, säger Martin Annetorp, operativ chef Tema Åldrande.

Att det inte behövs någon remiss är unikt för en geriatrisk avdelning i Stockholm. Personalen på GAVA är densamma som arbetar på den geriatriska avdelningen R74 i Huddinge, med förstärkt bemanningen. GAVA har också fått ta över ett antal övervakningsmonitorer från akuten för att kunna följa vitalparametrar som blodtryck, puls och andning över tid.

Lösningen med GAVA har möjliggjorts tack vare den nya verksamhetsmodellen.

– Förr var det murar mellan olika kliniker - olika budgetar, uppdrag och regelverk. Nu träffas vi kring samma bord och diskuterar våra gemensamma patienter. När alla har ansvar hela vägen förändras sättet att tänka och det placerar patienten i fokus avslutar Martin Annetorp.

Källa: Karolinska sjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser