den 14 juni 2024

Karolinska Universitetssjukhuset först i Sverige med ny behandling mot missbildningar i kärlen

Bilden: Mortitz Wildgruber, Malin Tjädervall, Jan Engström, Francisco Sánchez Montiel, Felix Bagge, Mathias Waldén, Peter Kihlström och Rodolfo Spina från IGEA S.p.A. Foto: Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienter med kärlmissbildningar kan nu få hjälp av elektriska stötar. Karolinska Universitetssjukhuset är först i Sverige med att erbjuda behandlingen.

Den som har missbildningar i kärlen kan få problem med smärta. Ibland kan missbildningarna också vara i vägen och skapa tal- och sväljbesvär. I dag får patienter med kärlmissbildningar oftast skleroseringsbehandling. Det innebär att patientens kärlmissbildning punkteras och fylls med ett skum som skapar en inflammation. Inflammationen får det missbildade kärlet att förhoppningsvis försvinna eller minska avsevärt.

För vissa patienter har dock denna behandling begränsad eller ingen effekt. För dessa patienter kan den nya metoden med elektriska stötar, kallad elektroskleroterapi, vara lösningen. Elektroskleroterapi använder ström på missbildningarna, vilket gör att kärlen lättare kan ta upp relevant läkemedel, som då har en starkare effekt på läkningen av missbildningarna.

Den 11 juni blev Karolinska Universitetssjukhuset det första sjukhuset i Sverige att behandla med den nya metoden.  

– Det här är en relativt ny metod som i studier runt om i världen har visat sig vara effektiv på kärlmissbildningar våra traditionella behandlingar inte hjälper. Det är glädjande att vi nu även i Sverige kan erbjuda denna behandling, säger Mathias Waldén, biträdande överläkare på Periferangio/Intervention vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utför omkring 270 behandlingar årligen med sklerosering av olika typer av kärlmissbildningar. Hur många som kan bli hjälpta av den nya metoden är för tidigt att säga. Under den första dagen genomfördes två lyckade behandlingar och sjukhuset planerar för behandling av ytterligare fem patienter efter sommaren.

– Eftersom metoden är helt ny i Sverige är det svårt att säga hur många som kan bli hjälpta bortom det. Men när det finns nya metoder som är bevisat effektiva ligger det i vårt uppdrag att med vår spetskompetens vara med och utveckla dem och göra dem tillgängliga för våra patienter, säger Mathias Waldén.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser