den 17 april 2024

Karolinska Universitetssjukhuset först i Norden med ny teknik för ingrepp vid hjärtklaffläckage

På bilden syns Andreas Rück, Tarjaliisa Käenniemi, Ulrika Nilsson, Patrik Norgren, Magnus Settergren och Nawzad Saleh. Foto: Press.

Karolinska är först i Norden med att använda trikuspidalisprotes för kateterburen användning. Ingreppet tog två timmar och utfördes genom ljumskvenen utan komplikationer och med bra resultat.

Läckage i trikuspidalisklaffen är ett vanligt hjärtproblem. Många patienter som har detta fel på klaffen lider av svullna ben, andfåddhet och trötthet. Behandlingsmöjligheterna har hittills varit begränsade. Endast ett fåtal patienter är lämpliga för hjärtkirurgi och den medicinska behandlingen består bara av vätskedrivande.

De senaste åren har Karolinska byggt upp Nordens största verksamhet med kateterburen reparation av trikuspidalisklaffen med goda resultat. Dock är inte alla klaffar lämpliga för reparation, vilket är anledningen till att det är efterlängtat att kunna använda en kateterburen protes.

– Trikuspidalisprotes utan öppen operation ger förbättrad livskvalitet till dessa patienter som vi inte kunnat hjälpa tidigare. Vi har byggt upp ett starkt team med mycket erfarenhet, inte bara operatörer utan också till exempel läkare specialiserade på ultraljud, vilket är helt avgörande under dessa ingrepp. Det är därför vi kunnat börja tidigt med dessa avancerade ingrepp, säger Andreas Rück, överläkare vid medicinska enheten för kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska har Sveriges största och mest kompletta verksamhet för hjärtklaffingrepp. Årligen görs cirka 600 hjärtklaffoperationer och 600 kateterburna klaffingrepp.  

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser