den 21 januari 2019

Kan man förebygga demens med hjälp av hörseln?

Ett potentiellt samband mellan grav hörselnedsättning och demens har länge misstänkts men kunde inte bevisas fullt ut förrän för ett par år sedan. Foto: CanStock, arkiv

Personer med grav hörselnedsättning löper fem gånger högre risk att drabbas av demens jämfört med normalt hörande. Nu sker en omfattande studie i USA för att ta reda på om behandling av hörselnedsättning kan skydda mot demens.

– Min tes är att behandling av hörselnedsättning med modern teknik och uppföljning faktiskt skulle kunna minska risken för kognitiv nedgång och demens. Det kräver en omfattande och kontrollerad studie, och det är den jag nu genomför i USA, säger Prof. Frank Lin vid Cochlear Center for Hearing & Public Health på Johns Hopkins University.
Med studien ”Åldrande och kognitiv hälsoutvärdering hos äldre” utreder han bland annat om rätt behandlad hörselnedsättning skulle kunna motverka att personer i riskgruppen utvecklar kronisk demens.

Hörselnedsättning och demens ett känt faktum
Ett potentiellt samband mellan grav hörselnedsättning och demens har länge misstänkts men kunde inte bevisas fullt ut förrän för ett par år sedan. När erkända Lancetkommissionen för
demensprevention, intervention och vård under 2017 förde samman all tidigare forskning kring
ämnet kunde man klart visa ett samband och resultatet blev genombrottet som inspirerade till
vidare studier.
– Lancetkommissionens rapport blev en enorm ögonöppnare, särskilt eftersom den direkt jämförde hörselnedsättning med andra mer kända och aktivt studerade externa riskfaktorer för demens som till exempel låg utbildning och högt blodtryck. Rapporten visa till och med att hörselförlust är den dominerande riskfaktorn. I min tidigare forskning hade jag sett en femfaldigt ökad risk för personer med grav hörselnedsättning att diagnostisera demens över tid jämfört med människor med normal hörsel. Med Lancetkommissionens rapport fick jag bekräftat att mina rön stämde, säger Prof. Frank Lin.

Världsledande forskare besöker Sverige
Den 23-24 januari kommer Prof. Frank Lin och andra framstående forskare inom audiologi till
Malmö och Cochlear Nordic Symposium för att presentera nuvarande forskning.
– Vi ser med stort intresse på Frank Lins nuvarande forskning, där vår teknik skulle kunna lösa
ännu ett folkhälsoproblem. Vår drivkraft har alltid varit att höja människors livskvalitet, inte minst när det kommer till åldersrelaterade sjukdomar som nedsatt hörsel. Visar det sig att hörselimplantat också skulle kunna förhindra demens så är det en stor seger för både forskningen och den tekniska utvecklingen, säger Lotta Vedholm, VD på Cochlear Nordic AB.

 
Enligt en rapport från HRF (Hörselskadades Riksförbund) har 18,5% av den vuxna
befolkningen hörselnedsättning, och att det ökar dramatiskt i takt med ökad ålder. Samtidigt finns det statistik som pekar på att unga människor idag riskerar sin hörsel p g a de lyssnar på mobila enheter med för hög volym.


Referenser
Aktuell studie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6197326/

Hearing Loss and Incident Dementia
Frank R. Lin et al. Arch Neurol. 2011 February ; 68(2): 214–220. Dementia prevention, intervention, and care Livingston G et al Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2673-2734.

Källa: Cochlear

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser