den 12 januari 2018

Högt kolesterol kräver behandling även hos äldre


Höga värden av det onda kolesterolet LDL är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom även efter att man har fyllt 80 år. Pågående adekvat behandling bör därför fortsätta. Det visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden publicerad i Journal of American Heart Association den 6 januari.

I vissa fall har denna okunskap lett till felaktigt avslutade statinbehandlingar av äldre människor med höga kolesterolvärden

  – Behandling med statiner är ett av de viktigaste skälen till att antalet hjärtinfarkter och dödligheten i hjärtinfarkt har minskat. Lars Linds forskning i Uppsala stärker läkemedelsverkets rekommendation att behandling med statiner bör fortsätta även vid hög ålder, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Idag vet man att riskfaktorer generellt tappar i betydelse när människor blir äldre. Samtidigt kommer större delen av den kunskap om riskfaktorer som finns idag från studier gjorda på medelålders individer.

– Personer över 80 år som aldrig har drabbats av hjärt-kärlsjukdom, men som lever med riskfaktorer vet man fortfarande ganska lite om. I vissa fall har denna okunskap lett till felaktigt avslutade statinbehandlingar av äldre människor med höga kolesterolvärden, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet. 

Lars Linds forskning har bedrivits inom ULSAM-studien, som startade i Uppsala 1970. ULSAM är en av få studier som har utfört frekventa hälsomätningar hos en stor population över lång tid - 2 322 individer i mer än 40 år - för att studera hur riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom varierar över tid.

Det andra viktiga fyndet i ULSAM-studien som Lars Lind och hans arbetsgrupp har gjort är att fetma är en viktig riskfaktor för hjärtsvikt även vid hög ålder. 

Artikelns namn:
Impact of ageing on the strength of cardiovascular risk factors: A longitudinal study over 40 years.

Fakta om hjärtinfarkt:

Hjärtinfarkt är: Syrebrist i hjärtat som orsakas av en blodpropp i hjärtats kranskärl.
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 25 700 personer av hjärtinfarkt under 2016. Samma år dog 6 280 personer av hjärtinfarkt. Varje timme drabbas 3 personer av hjärtinfarkt.
Hjärt-Lungfondens mål: Att inom tio år ha hjälpt forskarna hitta en ny behandling som halverar antalet drabbade, ökar antalet överlevande och ger fler friska år.
Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt mer än halverats på tio år. En ny metod för att mäta riskmarkörer i blodet gör att man nu kan upptäcka fler små hjärtinfarkter innan de blir livshotande.
Forskningens utmaningar: Att identifiera riskpatienter, utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder och på sikt utveckla vaccin mot hjärtinfarkt.


Källa: Hjärt-Lungfonden 


1 Kommentarer

Ulf

den 8 januari 2020

Läs och begrunda. VEM har rätt? https://anthropocene.live/2020/01/08/farlig-lakemedelspropaganda-sprids-i-etablissemangets-medier-msm/


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser