den 2 april 2020

Försök inleds att ge blodplasma från tillfrisknade covid-19-patienter

”Det är som en engångsbehandling under en akut fas där man behöver hjälp att slåss mot infektionen. Då kan man få en liten puff från någon annan som lyckats få bukt med infektionen,” Foto: Canstock, arkiv.

Ett 30-tal covid-19-patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kan inom kort genomgå behandling på försök med blodplasma från personer i Sverige som tidigare haft sjukdomen. Etikprövningsnämnden har gett tillstånd för behandlingen vars effektivitet kommer att följas i en studie av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Behandling av akut infektion med blodplasma från tillfrisknade personer är en beprövad metod som testats vid nästan varje ny epidemi sedan spanska sjukan i början på 1900-talet. Enligt Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, har metoden haft effekt mot ungefär hälften av alla infektioner där den provats det senaste århundradet.

— Vi vet inte om det kommer att fungera mot covid-19 men eftersom det har fungerat på så pass många andra infektioner så måste vi pröva, säger ansvarig forskare Joakim Dillner.

Behov av relevanta antikroppstester

Fördelarna är att logistiken kring hantering av blodgivning redan finns på plats via Blodcentralen. Nackdelarna är att man inte vet om det kommer att fungera samt att metoderna för att mäta antikroppsnivåer mot covid-19 i blodplasman inte är helt utvecklade ännu. Här kommer forskare vid Karolinska Institutet som arbetar med att utveckla relevanta antikroppstester att spela en stor roll.

— Det är väldigt många på KI och SciLifeLab som är angelägna om att hjälpa till och arbetar med att förbättra metoder för att testa antikroppsnivåer i blodet efter covid-19-infektion. Vi behöver dessa analyser för att säkerställa vilka tillfrisknade som kan vara lämpliga som blodgivare, säger Joakim Dillner.

Både blodgivning och transfusion är förstås frivilligt. I ett första steg analyseras säkerheten av metoden med 10 patienter som ligger inlagda på Karolinska Universitetssjukhuset med covid-19 och som kan aktivt medverka genom att svara på frågor. Om behandlingen är säker utökas studien till att testa behandlingens effekt hos ytterligare 20 patienter.

Enligt Joakim Dillner är det endast covid-19-patienter som vårdats i Stockholm som kan bli aktuella för blodgivning i det här stadiet. Detta beror på att man vid andra epidemier sett olika varianter av viruset i olika regioner, och att det är viktigt att hitta blodgivare som haft samma variant av viruset som de akut sjuka.

Hjälp under akut fas 

Tidigare erfarenheter av liknande behandlingar mot andra infektioner tyder på att en dos på upp till 200 ml plasma kan räcka för att ge effekt. Det skulle innebära att en standarddonation på 600 ml plasma från en tillfrisknad person med användbar plasma kan räcka till tre akut sjuka patienter, enligt Joakim Dillner.”Det är som en engångsbehandling under en akut fas där man behöver hjälp att slåss mot infektionen. Då kan man få en liten puff från någon annan som lyckats få bukt med infektionen,” säger Joakim Dillner.

”Det är som en engångsbehandling under en akut fas där man behöver hjälp att slåss mot infektionen. Då kan man få en liten puff från någon annan som lyckats få bukt med infektionen,” säger Joakim Dillner.

Riskerna med behandlingen är desamma som för alla blodtransfusioner och inkluderar bland annat allergisk reaktion.

 

Källa: Karolinska Institutet

För dig som haft covid-19, är frisk och vill ge blod

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser