den 15 januari 2019

Flerbårsambulans sparar på miljö, resor och resurser

Ambulansfordonet är speciellt utformat för uppgiften och den medicinska utrustningen är likvärdig med den som finns i en akutambulans.

Ambulanssjukvården i Region Dalarna har fått en flerbårsambulans med plats för fyra patienter: – Vi sparar på drivmedel, miljö, personalresurser och framförallt ambulansberedskap i Dalarna som gör att beredskapen stärks för att ta hand om akuta patienter i länet. Ambulansen kan även användas och utgöra en bra resurs vid större olyckor inom länet, säger Fredrik Forselius, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Dalarna.

Den nya flerbårsambulansen har redan gjort några resor mellan Dalarna och Uppsala. Grundrutten går från Mora till Uppsala via Falun och Avesta, och sedan tillbaka igen på eftermiddagen.

Flerbårsambulansen ska framför allt användas för icke akuta transporter mellan sjukhusen, men kan vid större olyckor också användas för akuta uppdrag. Den kommer att kunna ta upp till fyra patienter samtidigt, två liggande och två sittande.

Flerbårsambulansen avlastar den akuta verksamheten genom att överta de planerade uppdrag som akutambulanserna annars skulle ha utfört. Syftet med flerbårsambulansen är också att minska antalet transporter med akutambulanser till och från sjukhusen såväl inom som utom länet. På så sätt kommer tillgängligheten för ambulansernas beredskap för akuta uppdrag att öka. Belastningen på miljön kan dessutom minskas genom ett mer effektivt resursutnyttjande.

– Allt fler patienter åker ambulans till och från våra regionsjukhus, framför allt från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Med flerbårsambulansen kan vi ta med upp till fyra patienter samtidigt vilket då medför att denna ersätter fyra ambulanser, säger Fredrik Forselius.

Ambulansfordonet är speciellt utformat för uppgiften och den medicinska utrustningen är likvärdig med den som finns i en akutambulans. Ordinarie personal bemannar flerbårsambulansen, och den är alltid bemannad med två personal varav minst en är legitimerad sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska.

Källa: Region Dalarna


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser