den 11 mars 2019

Färre dödsfall med nätdroger 2018

Foto: JFK Photo

Under 2017 kunde Rättsmedicinalverket se en kraftig ökning av antalet dödsfall orsakade av olika varianter av läkemedlet fentanyl. Under 2018 har dock siffran sjunkit kraftig. Elva personer har avlidit av fentanylanaloger under 2018 jämfört med över hundra personer under 2017.

En stor del av minskningen kan bero på ett rättsfall 2018 där två bröder dömdes för vållande till annans död i åtta fall, efter att ha sålt preparat som vid den tiden inte var narkotikaklassade.

- Tidigare kunde försäljningen pågå utan att säljarna bröt mot lagen, men med den domen spelade det inte någon roll att preparaten inte var narkotikaklassade, säger Robert Kronstrand, toxikolog vid Rättsmedicinalverket.

Den 11 mars inleds förhandlingar om fallet i hovrätten och Robert Kronstrand tror att det kan få en stor principiell betydelse.

- Självklart är en stadsfästning av domen välkommen, säger Robert Kronstrand, men tillägger att vi redan före tingsrättsdomen såg tydliga effekter både avseende försäljning och antalet dödsfall relaterade till fentanyler.

- Både potentiella försäljare och brukare har dragit öronen åt sig, säger Robert Kronstrand.

Regeringen har i dagarna narkotikaklassat åtta nya så kallade nätdroger och flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige som Rättsmedicinalverket har uppmärksammat.

- Två exempel är 3-klorometkatinon och 4-klorometkatinon som orsakade dödsfall redan 2015 men som nu återkommit under 2018. Båda substanserna har tidigare varit klassade som hälsofarlig vara men skärpningen av klassning kan nu göra att de försvinner helt, säger Robert Kronstrand.

Källa: Rättsmedicinalverket

Läs statistiken på Rättsmedicinalverkets webbplats

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser