den 11 december 2023

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Foto: Johnérs bildbyrå.

Europeiska kommissionen har beviljat ett villkorat marknadsgodkännande för Pfizers Elrexfio (elranatamab), en riktad immunterapi mot blodcancer för behandling av vuxna patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM).

Hareth Nahi Medicinsk expert.

Medicinsk expert.

Johan Lund

Överläkare. Karolinska Sjukhuset

Godkännandet innebär att Elrexfio kan ges till personer som har fått minst tre tidigare behandlingar. Behandlingarna ska inkludera en proteasomhämmare, en immunmodulerande behandling och en anti-CD38-antikroppsbehandling. Patientens sjukdom ska också ha progredierat vid den senaste behandlingen.

Elrexfio är en BCMA/CD3-BsAb-riktad immunterapi och subkutan behandling som ger varaktiga behandlingssvar och har en hanterbar biverkningsprofil.

– Mer än 660 personer i Sverige diagnostiseras med multipelt myelom varje år, och alltför ofta drabbas de av återfall eller blir resistenta mot sina behandlingar. Godkännandet av Elrexfio ger personer med svårbehandlat multipelt myelom möjligheten till ett nytt behandlingsalternativ, säger Hareth Nahi, medicinsk expert på Pfizer.

Godkännandet från Europeiska kommissionen är baserat på data från fas 2-studien MagnetisMM (NCT04649359) som visade att 61 procent av patienterna i kohort A svarade på behandling med en 71 procentig sannolikhet för bestående behandlingssvar vid 15 månader.

– Bispecifika läkemedel kommer att användas i senare linjers behandling för möjligheten att få ett ytterligare behandlingssvar, de ger ett objektivt behandlingssvar på över 60 procent och gör att myelompatienterna har chans att leva längre, säger Johan Lund, överläkare och chef för Myelomsektionen på enheten hematologi, Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Symtomen för MM varierar från person till person, men vanliga symtom kan bland annat vara:

Återkommande infektioner. Lågt antal vita och röda blodkroppar. Avdomningar eller att man känner sig svag. Skelettsmärtor och problem med frakturer.

Fakta: Det här är multipelt myelom

  • Multipelt myelom är en aggressiv och än så länge obotlig blodcancer som påverkar plasmacellerna som bildas i benmärgen.
  • Multipelt myelom är en av de vanligaste typerna av blodcancer, och i Sverige är det ungefär 660 personer som diagnostiseras med sjukdomen varje år.¹ I Europa är det över 50 000 nya fall som diagnostiseras årligen.²
  • Personer med diagnosen multipelt myelom har en median överlevnadsgrad på 5-10 år³ och även om sjukdomsförloppet varierar från person till person är återfall nästan oundvikliga.

Referenser

  1. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/myelom
  2. Myeloma Patients Europe: Myeloma A Patients Guidehttps://www.mpeurope.org/wp-content/uploads/2023/01/Myeloma-Patients-Guide.pdf
  3. Regionalt Cancercentrum Väst, september 2023, Nationell kvalitetsregisterrapport för anmälningar av diagnoser 2015-2022 och ettårsuppföljningar av diagnoser 2015-2021 från Svenska Myeomregistret.

Källa: Pfizer.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser