den 6 september 2018

E-cigaretter kan leda till att fler börjar röka

Lungor angripna av KOL. Bilden illustrerar vad som händer när lungorna angrips av KOL. Illustratör: Kjell Eriksson

E-cigaretten framhålls ofta som ett verktyg för att sluta röka. Men en ny studie som finansierats av Hjärt-Lungfonden, och är den största i sitt slag, tyder på att e-cigaretter snarare fungerar som inkörsport till rökning bland unga. Dessutom verkar det finnas ett samband mellan e-cigarettbruk och luftvägssymtom.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

– Vår forskning visar att e-cigaretter är något som många rökare lägger till, snarare än något som ersätter vanliga cigaretter. Samtidigt tyder mycket på att allt fler ungdomar börjar med e-cigaretter för att sedan gå över till vanliga cigaretter. Sannolikt leder därför e-cigaretter till fler rökare, säger Linnéa Hedman, forskare vid OLIN-studierna och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Cigaretter är den största riskfaktorn för hjärt-, kärl- och lungsjukdom i Sverige. Varje år beräknas rökning orsaka cirka 3 500 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom och 2 300 dödsfall i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Personer som röker ett paket om dagen löper 10 gånger större risk att drabbas av KOL jämfört med ickerökare.

E-cigaretter lyfts ofta fram som en lösning på problemet, men Linnéa Hedmans forskning pekar alltså på motsatsen. Nästa steg blir att studera hur e-cigaretter påverkar hälsan långsiktigt. I studien identifieras en koppling mellan e-cigarettbruk och luftvägssymtom, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om orsak och verkan.

– Konsekvenserna av rökning är fortsatt stora i Sverige i dag. Forskning visar att mer kan göras för att förhindra att ungdomar börjar röka. Höjd tobaksskatt har bevisat positiv effekt. Vi hoppas också att Linnéa Hedmans forskning ska leda till hårdare lagstiftning. Det är till exempel anmärkningsvärt att e-cigaretter får säljas med fruktsmak, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att utreda rökningens effekter på hälsan. Pågående studier undersöker exempelvis hur tobaksrök påverkar utvecklingen av metabolt syndrom, det vill säga allvarliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom förhöjda blodsocker- och kolesterolvärden, förhöjt blodtryck och övervikt/fetma.

Läs mer om studien:
Association of Electronic Cigarette Use With Smoking Habits, Demographic Factors, and Respitory Symptoms

Källa: Hjärt-Lungfonden

Fakta om e-cigaretter (Källa: Tobaksfakta)
- Sedan e-cigaretten började säljas för cirka 20 år sedan har marknaden vuxit snabbt. I dag finns hundratals märken, många av dem utvecklade av tobaksbolag.
- E-cigaretter marknadsförs ofta som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen av vanliga cigaretter. Effektiviteten som långsiktig hjälp för att sluta röka är dock inte vetenskapligt bevisad.
- De flesta e-cigaretter innehåller nikotin, som har en rad negativa hälsoeffekter. WHO har även konstaterat att vissa ämnen i röken är cancerframkallande, och avråder ungdomar och gravida kvinnor från att använda e-cigaretter.
- Allt fler ungdomar i Sverige använder e-cigaretter. 2014 hade en femtedel av eleverna i nian och gymnasiets årskurs 2 rökt e-cigaretter under det senaste året, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 
- I dag finns bland annat e-cigaretter i smakerna bubbelgum, popcorn och coca-cola.

Fakta om rökning (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- Rökning ökar risken att drabbas av en rad dödliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
- Dessutom ökar rökning flerfaldigt risken att drabbas av tandlossning, åldersblindhet, benskörhet, erektionsproblem och sannolikt också alzheimerdemens.
- Även den som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och cancer. Nästan 500 personer avlider varje år på grund av passiv rökning.
- Vart sjunde dödsfall i Sverige är tobaksrelaterat.
- Förutom det beroendeframkallande nikotinet innehåller tobaken kolmonoxid som skadar hjärta och kärl samt giftiga substanser som vätecyanid, arsenik och ett 60-tal cancerframkallande ämnen.

Tips för att sluta röka (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- Förbered dig mentalt genom att bestämma ett datum för rökstoppet.
- Städa undan allt som har med rökning att göra.
- Undvik inledningsvis platser och tillfällen som skapar röksug.
- Ta hjälp av receptfria läkemedel som nikotintuggummi, nikotinplåster och sugtabletter.
- Undvik e-cigaretter.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser