den 4 november 2021

Barns smärtlindring är otillräcklig efter halsmandeloperation

Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Foto: Elin Abelson.

Varje år får cirka 9 000 barn och ungdomar i Sverige sina halsmandlar bortopererade. Barnet får oftast åka hem samma dag och återhämtningen sker i hemmet. Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar hur viktigt det är med rätt smärtlindring. ”Jag såg i min studie att barnen hade betydande smärta och inte alltid fick tillräcklig smärtbehandling”, säger forskaren Fredrik Alm.

I hans forskning framkom det att barnen och deras närstående rapporterade betydande smärta hos barnen under flera dagar. De fick fylla i en smärtdagbok under tolv dagar.

– Vi kunde notera att barnen inte fick smärtstillande regelbundet i hemmet. Speciellt kunde vi se avsaknad av doser sen kväll och natt. Många barn är även i behov av något mer smärtstillande läkemedel än kombinationen paracetamol och ibuprofen. De behöver något ytterligare att ta till när smärtan är som svårast, säger Fredrik Alm, anestesisjuksköterska på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.  

Viktigt med bred behandlingsapproach

När barnen inte får rätt smärtlindring får de problem med att äta och dricka, vilket kan leda till att barnets återhämtningsprocess påverkas negativt.  

– Det är viktigt att de får en smärtbehandling som inkluderar både farmakologisk och icke farmakologisk behandling, så de kan börja återgå till normal aktivitet. Något som brukar uppskattas av barnen är när de får isglass. Det kyler skönt operationssåret i halsen och de får samtidigt i sig vätska, berättar han.

Familjerna behöver lättillgänglig information för att kunna ge säker vård

För att familjerna ska kunna ge säker vård hemma behöver de förberedas. Som det är utformat idag får familjen olika information beroende på vilken region de bor i.

– Det är av betydelse att informationen är åldersanpassad till barnet och att den vårdande personalen säkerställer att barnet och anhöriga har uppfattat informationen rätt. Jag tycker att det är bra om de kan få information redan vid beslut om att operationen ska utföras. Sedan behöver barnet förberedas för att få en realistisk bild hur det kommer att vara och kännas efter operation, vilka som är de vanliga besvären och hur de kan behandlas både farmakologiskt och icke farmakologiskt, förklarar han.

Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Därför är det angeläget att föräldrarna får kunskap hur barn uttrycker sin smärta. En del utrycker tydligt sin smärta medan andra kan bli tysta och inneslutna.

– I min forskning har både barnen och föräldrar fått rapportera om återhämtningen i hemmet, men fokus har varit att lyfta barnets perspektiv, avslutar Fredrik Alm.

Halsmandeloperation, så kallad tonsilloperation, är en av de vanligaste operationerna som utförs på barn och ungdomar och operationen utförs oftast dagkirurgiskt. Den vanligaste indikationen för operation utgörs av andningsbesvär orsakat av förstorade tonsiller medförande andningsproblem under sömn, orolig nattsömn, snarkningar och ibland andningsuppehåll. En annan vanligt förekommande operationsindikation utgörs av infektionsrelaterade besvär såsom återkommande halsinfektioner med feber och halsont.

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Länkar

Postoperative recovery in children after tonsil surgery: with a focus on pain and pain management from the child's, caregivers', and professionals' perspectives

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser