den 5 februari 2018

Astmamedicin möjlig behandling för pulsåderbråck

Foto: CanStock, arkiv

Bråck på stora kroppspulsådern, så kallat aortaaneurysm, är ett allvarligt tillstånd där effektiv läkemedelsbehandling saknas. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i tidskriften PNAS att ett vanligt astmaläkemedel kan bromsa utvecklingen av aortaaneurysm hos möss.

Läkemedlet sänkte också nivåerna av ett enzym som kan bryta ner kärlväggen och ett protein som är involverat i inflammatoriska processer

– Våra resultat är spännande och öppnar möjligheter för medicinsk behandling av denna allvarliga kärlsjukdom, säger professor Jesper Z. Haeggström vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, som lett studien.

Aortaaneurysm innebär att kärlväggen i kroppens största artär, aorta, har försvagats och utvidgats. Sjukdomen utvecklas långsamt och förekommer hos cirka 5 procent av män och 1 procent av kvinnor över 60 års ålder. Bråcket ger sällan symtom och upptäcks därför vanligen i ett sent skede när det riskerar att brista och orsaka en livshotande inre blödning. I dag saknas läkemedel för att förebygga och behandla aortaaneurysm.

Forskargruppen har i tidigare studier funnit höga halter av särskilda inflammatoriska signalämnen, leukotriener, i kärlväggen hos patienter som opererats för aortaaneurysm. Leukotriener driver inflammation och är kända för att kunna orsaka astma. Eftersom astmamedicinen montelukast blockerar leukotriener valde forskarna att gå vidare och undersöka om samma läkemedel kunde ha effekt på aortaaneurysm. I studier på möss fann de mycket riktigt att behandlingen minskade utvidgningen av kroppspulsådern. Läkemedlet sänkte också nivåerna av ett enzym som kan bryta ner kärlväggen och ett protein som är involverat i inflammatoriska processer.

 – Studien är särskilt intressant ur behandlingssynpunkt eftersom montelukast är ett säkert läkemedel med mycket få biverkningar och som därför kan användas under lång tid. I studien använde vi läkemedelsdoser som motsvarar vad som används vid behandling av patienter med astma, säger Jesper Z. Haeggström.

 Forskarna hoppas nu kunna starta en kontrollerad klinisk prövning för att testa läkemedlets effekt på patienter med aortaaneurysm. 

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och Münchens tekniska universitet, Tyskland. Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Novo Nordisk Fonden, Hjärt-Lungfonden, Ragnar Söderbergs stiftelse, Karolinska Institutet och Europeiska forskningsrådet (ERC).

Källa: Karolinska Institutet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser