den 12 januari 2018

Antalet strokedrabbade minskar kraftigt

De senaste forskningsframstegen i kampen mot stroke presenteras i Hjärtrapporten 2017, som ger en helhetsbild av hjärthälsan i Sverige. Foto: T. Amré

Antalet som drabbas av stroke i Sverige har minskat kraftigt på tio år. 2016 drabbades 34 370 personer av stroke i landet – en minskning med hela 23 procent sedan 2006. Samtidigt presenterar Hjärt-Lungfondens nya Hjärtrapport forskning som kan göra livsavgörande skillnad.

Vi måste även se till att strokedrabbade i hela landet får ta del av forskningsresultaten, så att fler får tillgång till rätt behandling och vård på strokeenhet

– Strokeforskningen har uppnått fantastiska framsteg under senare år, vilket har resulterat i flera tusen räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Livsstilsförbättringar, nya behandlingar och förbättrad vård gör att antalet strokedrabbade minskar. Under 2016 drabbades 26 462 personer av stroke i Sverige, varav 6 903 personer dog – en kraftig minskning sedan 2006, då 34 370 personer drabbades och 8 897 dog. Det motsvarar en minskning av antalet drabbade med 23 procent. 

Nu pågår ett flertal forskningsprojekt för att ta reda på varför man drabbas av stroke, och för att förhindra att de som insjuknat drabbas av fler strokeanfall. Exempelvis visar en ny studie att behandling med acetylsalicylsyra minskar risken för en andra stroke med 60 procent upp till sex veckor efter en första ischemisk stroke. Resultatet kan påverka riktlinjerna för behandling i hela världen.

– Forskningen står inför nya utmaningar, inte minst att förstå varför stroke drabbar unga. Vi måste även se till att strokedrabbade i hela landet får ta del av forskningsresultaten, så att fler får tillgång till rätt behandling och vård på strokeenhet, säger Nils Wahlgren, professor och Hjärt-Lungfondens medicinska talesperson i stroke.

De senaste forskningsframstegen i kampen mot stroke presenteras i Hjärtrapporten 2017, som ger en helhetsbild av hjärthälsan i Sverige. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt- och kärlsjukdom, så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Fakta: Upptäck stroke med AKUT-testet (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Vid en stroke räknas varje sekund – den som får rätt hjälp i tid har betydligt större chans till både överlevnad och snabbare rehabilitering. Lär dig att identifiera en stroke genom AKUT-testet.
Ansikte: Ansiktsförlamning är ett vanligt symptom. Går det att le och visa tänderna utan att mungipan hänger? 
Kroppsdel: Känselnedsättning på kroppens ena sida kan indikera stroke. Lyft armarna och håll kvar i tio sekunder – faller ena armen ner? 
Uttal: Även sluddrigt uttal eller svårighet att hitta ord är en varningssignal.
Tid: Om något av testen indikerar en stroke – ring 112 omgående.

Fakta om stroke 2017 (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Stroke är:
Ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 26 462 personer av stroke under 2016, och 6 903 personer dog. Omkring 100 000 svenskar lever med sviterna av stroke, cirka 20 000 klarar sig inte själva.
Hjärt-Lungfondens mål:
Att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke.
Forskningsframgångar: Forskningen har resulterat i behandlingsmetoder som trombolys och trombektomi, vetenskapligt beprövad rehabilitering samt möjligheten att studera hjärnvävnaden med datortomografi.
Forskningens utmaningar: Att förstå varför stroke uppstår, bli bättre på att förebygga stroke samt utveckla mer effektiva behandlingsmetoder. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser