den 22 mars 2019

Alla gravida bör ta D-vitamintillskott

D-vitamin under fosterstadiet har betydelse för kariesrisken senare i livet. Eftersom flertalet europeer tenderar att ha D-vitaminbrist finns risk för att framtiden för med sig ökad risk för kariesangrepp på små barn. Foto: Canstock, arkiv.

Tandanlagen bildas redan i fosterstadiet och nu har ytterligare en studie funnit att D-vitaminbrist hos den gravida mamman fördubblar risken för karies i småbarnsåldern. Studien har gjorts på ett begränsat antal barn som lever i Alaska och där mödrarna övergett den traditionella marina dieten som innehöll stora mängder D-vitamin. Tidigare studier gjordes på japanska barn och kvinnor. Det är nu dags att rekommendera D-vitamin till gravida för att minska kariesrisken hos barnen.

Att D-vitamin är viktigt för tändernas hållbarhet och för att minska kariesrisken har konstaterats även tidigare av forskare. Inte minst Weston Price kunde visa detta redan på 1940-talet. En japansk studie i detta ämne publicerades 2015 och nu har alltså ytterligare en studie kommit till samma resultat. 

Den nya studien som gjorts av forskare från Kanada och USA på ett begränsat antal mödrar och barn visar tydligt att D-vitamin under fosterstadiet har betydelse för kariesrisken senare i livet. Eftersom flertalet europeer tenderar att ha D-vitaminbrist finns risk för att framtiden för med sig ökad risk för kariesangrepp på små barn. 

Därför är det angeläget att rekommendera D-vitamintillskott under graviteten redan nu. 

Sedan tidigare undersökningar är det känt att en stor majoritet av befolkningen inte äter tillräckligt med frukt och grönsaker, vilket minskar intaget av nyttiga vitaminer. Nu föreslås berikning av D-vitamin till fler livsmedel och att bland annat de som sitter inne mycket och äldre  personer med försämrad förmåga att syntetisera D-vitamin i huden ska ta tillskott av D-vitamin. 

Det finns också andra skäl till D-vitamintillskott, bland annat minskad risk för autism, diabetes och parodontit mm. 

Källa: Tandvårdsskadeförbundet

Länkar

Till mer om D-vitamin på Tf:s hemsida

D-vitaminbrist vanligt bland europas befolkning


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser