den 18 mars 2022

Vilka kommunicerande vägar finns det i Tarm-Hjärn-Axeln?


Det centrala nervsystemet, perifera nervsystemet och nervplexa i tarmen har samma embryonala ursprung. Nerverna i buken har även kallats för vår andra hjärna. Hjärnorna kommunicerar med varandra på flera sätt. Det sker genom nerver, hormoner och cytokiner. När vi blir upprörda och arga, kan det knyta sig i magen. Vi kan även få fjärilar i magen vid plötsligt påkommande oro.

Vagusnerven, den 10:e hjärnnerven, har kallats för motorvägen till buken. Den försörjer alla tarmar, levern och bukspottkörteln med nervsignaler och sänder information dit och åter till hjärnan. Ett annat kommunikationssätt är neuropeptiderna, som är ett slags hormoner. De viktigaste är serotonin, dopamin, acetylcholin och GABA, som produceras i högre eller mindre grad med hjälp av mikrobiomet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser