den 23 oktober 2017

Viktigt med riktigt vätske- och näringsintag före och under våra allt populärare långlopp


Allt fler motionerar regelbundet och deltar i långa kraftprov som exempelvis Vasaloppet, Vätternrundan och Red Bull Nordenskiölds­loppet. Det sistnämnda senare tillkomna alltmer omtalade skidloppet i norrländska Jokkmokk, mäter faktiskt hela 22 mil och utgör således en extrem fysisk och psykisk utmaning. För att efter egna förutsättningar – från ”nykläckt motionär” till elitidrottare-, orka genomföra sådana populära långlopp på bästa sätt, så krävs kunskaper om behoven av vätske- och energiintag före och under dessa mycket energikrävande utmaningar. Tyvärr är det många som motionerar eller idrottar på tävlingsnivå som ännu inte fått klart för sig hur avgörande det är med rätt intag av vätska och vätskebalans för hälsan och bästa fysiska samt psykiska prestationsförmåga. Förlorar man en liter vätska med svetten så kan prestationsförmågan sjunka med upp till hela 10 procent! Vätskebrist är också det som snabbast försämrar prestationsförmågan!

Våra kroppar utgör komplexa ”maskinerier” som drivs av och är uppbyggd av de ämnen som vi erhåller från maten vi äter, d.v.s. alla nödvändiga näringsämnen i form av kolhydrater, fett och protein, samt vitaminer, mineraler, spårelement och vatten. Maten ger oss den energi som krävs för att vi ska kunna bygga upp och underhålla/reparera våra vävnader samt utföra det psykiska och fysiska arbete vi behöver och vill utföra, exempelvis ett skidlopp. De primära källorna till energi utgörs av kolhydrater och fett. För att må riktigt bra och prestera på högsta nivå så kräver vi dock i alla avseenden fullvärdiga näringsintag.
Varierad kost
Utöver våra definierade näringsämnen så innehåller vegetabilier, främst frukt, grönsaker och bär, även stora grupper av ofta färggranna växtämnen, s.k. fytokemikalier.
Dagens forskning har tydligt visat att olika grupper av sådana ämnen (mest kända är ämnesgrupperna karotenoider och flavonoider) har skyddande och stärkande funktioner i våra kroppar genom att bl.a. fungera som antioxidanter. En annan kategori av systemiskt verkande fytokemikalier benämns som adaptogener och har vetenskapligt visat systemiska återhämtande och stärkande effekter hos idrottare och andra grupper av människor. För att bäst täcka våra näringsbehov inklusive en hälsosam variation av fytokemikalier, så behöver vi äta en varierad kost som bl.a. behöver innehålla mycket grönsaker, frukt och bär i största möjliga färgvariation. Många gånger kan individuella tillägg av kosttillskott komplettera kosten och säkerställa tillräckliga intag av främst olika vitaminer och andra mikronäringämnen samt fytokemikalier och Probiotika (tarmbakterier), som närmare beskrivs i ett kommande nummer.
I följande text, begränsar vi oss ”endast” till betydelsen av att ladda upp med rätt energigivande kost och dryck före och under flera immar lång fysisk ansträngning, bl.a. våra populära långa motionslopp.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser